Grafisk profil

Upplands Väsby kommuns grafiska profil beskriver hur olika grafiska element såsom logotyp, typsnitt, färger och bilder ska användas.

Ett gemensamt grafiskt uttryck bidrar till igenkänning och tydlighet att det är kommunen som är avsändare.

En folder med Upplands Väsby kommuns grafiska profil.

Den grafiska profilens innehåll

I den grafiska profilen hittar du till exempel riktlinjer för hur kommunens logotyp, färger, typsnitt och bilder ska användas.

Upplands Väsby kommuns grafiska profil. Pdf, 4 MB.

Kommunens anställda har tillgång till mallar till exempel för PowerPoint och typsnitt via Insidan (kommunens intranät).

Om du har frågor om den grafiska profilen är du välkommen att kontakta kommunikation@upplandsvasby.se.

Ladda ner kommunens kommunlogotyp

Senast uppdaterad: 9 april 2024