Grafisk profil

Upplands Väsby kommuns grafiska profil ska synas på allt material från kommunen för att tydligt signalera vem som är avsändare.

Ett gemensamt grafiskt uttryck ger snabb igenkänning och gör att information lättare når fram till rätt mottagare.

En folder med Upplands Väsby kommuns grafiska profil.

Den grafiska profilens innehåll

I den grafiska profilen hittar du till exempel riktlinjer för hur kommunens logotyp och det grafiska elementet, swooshen, ska användas och ser vilka olika färgkoder våra profilfärger har.

Läs mer och ladda ner Upplands Väsbys Grafiska profil som pdf här:
Upplands Väsby kommuns grafiska profil. Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Kommunens anställda har tillgång till verktygsmallar, till exempel PowerPoint, och typsnitt via internwebben.

Om du har frågor om den grafiska profilen kontakta kommunikationsenheten@upplandsvasby.se.

Ladda ner kommunens jubileumslogga här:

Jubileumsloggan är framtagen för att användas under 2022 då kommunen fyller 70 år.

Ladda ner kommunlogotypen här:

Senast uppdaterad: 11 februari 2022