Sociala medier

Upplands Väsby kommun är aktiv i flera sociala medier. De används för att sprida information och utgör ett sätt att nå fram, skapa dialog, ta del av samt besvara frågor och synpunkter. Syftet med kommunikationen är att medborgarna ska vara välinformerade och enkelt ha tillgång till relevant, korrekt, snabb och saklig information. Dessutom vill vi sprida stolthet över Väsby.

Snapchat

Vägval unga

Senast uppdaterad: 7 februari 2022