Arlandaregionens logotyp.

Arlandaregionen

Arlandaregionen är en av Sveriges mest expansiva regioner. Med sitt strategiska läge mellan Stockholm och Uppsala och närheten till Stockholm Arlanda Airport är regionen attraktiv att bo, leva och arbeta i.

En gemensam vision

Upplands Väsby kommun har tillsammans med Knivsta, Sigtuna, Vallentuna kommun samt Swedavia en gemensam ambition om att utveckla regionen. Visionen är att Arlandaregionen, med Stockholm Arlanda Airport i centrum, knyter samman den växande storstadsregionen Stockholm – Uppsala med attraktiva miljöer för boende, företagare och besökare. Här bygger vi framtidens hållbara samhälle med en mångfald av människor och företag.

Samarbetets prioriterade infrastruktursatsningar är:

  • Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom ytterligare spår på sträckan Stockholm­-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i Arlandaregionen.
  • Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen, med nya körfält och fullt utbyggda trafikplatser.
  • Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport.
  • Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar.

Blir dessa satsningar verklighet är de aktuella kommunerna även beredda att skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser.

Delregional utvecklingsplan

Arlandaregionen har gemensamt tagit fram en delregional utvecklingsplan. Utvecklingsplanen tar sin utgångspunkt från kommunernas översiktsplaner och Swedavias långsiktiga planering. Planen visar Arlandaregionens gemensamma ambitioner och möjligheter till hållbar utveckling och är ett ställningstagande mellan parterna för den önskade utvecklingen.

Delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen Pdf, 2 MB.

Bilaga för hållbarhetsmål i delregionala utvecklingsplanen för Arlandaregionen Pdf, 378 kB.

Om arbetet med Arlandaregionen

Sedan januari 2014 har Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna tillsammans med Swedavia höjt ambitionsnivån ytterligare genom att teckna en gemensam avsiktsförklaring för regionens utveckling. Syftet med avsiktsförklaringen är att uppnå en positiv samhällsutveckling som gynnar både regionens och flygplatsens utveckling. En nyckel för att uppnå detta är att samverkan mellan kommuner och flygplats ytterligare stärks och utvecklas.

Senast uppdaterad: 14 december 2023