Poängsystemet

Inom Fyrklövern används ett innovativt poängsystem som innebär flexibel prissättning av kommunens mark. Poängsystemet uppmuntrar till miljötänk och nyskapande. Ju fler poäng, desto bättre pris för byggaktören.

54 åtgärder och förslag finns i poängsystemet

Det finns 54 åtgärder och förslag i poängsystemet och dessa är fördelade på fem fokuspunkter: Stadsmässighet /Samarbete /Innovation /Lokaler /Parkering (cykel och bil).

Mer stadskvalitéer till lägre pris

En jury med oberoende experter bedömer hur väl byggföretagen lever upp till dessa och ju högre kvalitet desto lägre pris.

Byggaktörernas poängsättning i Fyrklöverns innovativa poängsystem.
 

Byggaktör

Kvalitetsklass

Antal poäng (max 1 000)

Utmärkande drag

Brabolänk till annan webbplats

Guld

880 poäng

• Variation i uttryck och utformning
• Flera lokaler och en förskola

• Nya samverkanskoncept skapar nya affärer

Sveafastigheter och Silver Lifelänk till annan webbplats

Guld

880 poäng

• Nytt koncept för seniorer och vårdboende
• Samverkan med många aktörer skapar nya affärer

• Tydligt landmärke

Väsbyhemlänk till annan webbplats

Guld

880 poäng

• Hyresrätter inkl. några stadsradhus • Olika tegelsorter ger huset en tydlig karaktär

• Samverkar med Riksbyggen om orangeri och stadsodling

Seniorgården

Guld

820 poäng

• Odling och solljus – ett genomgående tema
• Gemensamma gästrum och gemensamhetslokal finns att tillgå
• Variation i arkitektur och materialval

TB-Gruppen Bostad

Silver

780 poäng

• Stadsradhus

• Generösa uteplatser

• Stor vindsvåning i varje bostad

JMlänk till annan webbplats

Silver

755 poäng

• Gård med tema odling i samverkan med Seniorgården Gemensamt växthus

• Lokaler mot torg skapat av byggaktörerna

Savana

Silver

655 poäng

• Centralt belägna hyresrätter • Dagsljushantering • Lokaler och gård mot torg skapat av byggaktören

Riksbyggen, Bonumlänk till annan webbplats

Silver

620 poäng

• Seniorboende

• Samverkar med Väsbyhem om orangeri och stadsodling

SHH Bostadlänk till annan webbplats

Silver

575 poäng

• Stadsradhus • Takterrasser • Gröna tak på samtliga byggnader

Junior Livinglänk till annan webbplats

Brons

255 poäng

• Små lägenheter av hög kvalitet • Innovativt byggsystem med många nya tekniska lösningar

• Fabriksbyggda i Sverige

UniverCitylänk till annan webbplats

Brons

255 poäng

• Bostäder för ung livsstil
• Många ytor för umgänge

• Lokaler mot torg skapat av byggaktören

Riksbyggen, StegEttlänk till annan webbplats

Brons

155 poäng

• Instegsboende

• Gemensamma ytor och lokaler

Årets samhällsbyggare 2016

År 2016 vann Upplands Väsby kommun utmärkelsen Årets Samhällsbyggare, som delas ut av tidningen Dagens Samhälle, för sina kvalitetshöjande åtgärder i Fyrklövern. Motiveringen löd:

"Vår tids största utmaningar och nyckelfrågor kräver nya lösningar. Nya lösningar kräver nya tankar. Med ett omfattande idéarbete som grund, där invånare, organisationer och andra involverats, har ett unikt incitamentssystem skapats – ett system som dessutom ger kommunen en hållbar styrmodell för att säkra och ta ansvar för en god framtida stadsmiljö. Modellen har på ett innovativt sätt bidragit till att sätta fart på byggandet av bostäder".

 

Senast uppdaterad: 1 juli 2021