Kotiapu, kotipalvelu (svenska)

Hemhjälp, hemtjänst

Om du behöver stöd för att kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänst kan vara allt från hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till omfattande omsorg flera gånger per dygn.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice

Om du är intresserad av hemtjänst ska du göra en ansökan. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Det här kan hemtjänsten hjälpa till med

Hemtjänsten kan ge stöd och hjälp inom olika områden, till exempel:

  • personlig omvårdnad, till exempel hjälp med dusch
  • skötsel av hemmet, till exempel städa eller tvätta
  • inköp och ärenden
  • måltider
  • ledsagning till vårdcentral, läkare, tandläkare och liknande.

Du kan också komplettera hemtjänsten med andra tjänster i hemmet. Detta gäller exempelvis trygghetslarm, fixartjänster och dagverksamhet.

Du väljer utförare

När du har fått ett beslut om hemtjänst kan du välja den utförare du vill ha. Du kontaktar själv det företag som du har valt.

Läs mer om hemtjänstföretag

Beräkna din avgift

Du kan beräkna din ungefärliga avgift för hemtjänst direkt på vår webbplats. För mer information om din avgift kan du kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. Där kan du även prata finska.

 

Beräkna avgift för hemtjänst

Senast uppdaterad: 20 februari 2023