Trafikregler och säkerhet

Som trafikant är du själv ansvarig att följa alla trafikregler. Vissa regler är allmänna och gäller för förare av fordon. Dessa regler beslutas av Sveriges Riksdag. Till dessa hör till exempel krav på körkort för framförande av personbilar.

I Upplands Väsby finns det även lokala trafikföreskrifter. Dessa bestämmer specifika regler för en väg, till exempel vilken hastighetsgräns som gäller och om du får parkera där eller ej.

Beslut om hastighetsgränser

Kommunen har tagit fram en hastighetsplan som redovisar vilka hastighetsgränser som ska gälla för olika vägar. Hastighetsgränserna sätts med hänsyn till de oskyddade trafikanter som kan vistas på eller kring vägen.

Upplands Väsby kommun Hastighetsplan Pdf, 5 MB.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024