Fotbollsplaner

Det finns flera fotbollsplaner runt om i Upplands Väsby kommun. De används för träningar och matcher av kommunens olika idrottsföreningar. Det finns också näridrottsplatser för dig som vill spela och idrotta på egen hand.

Större och mindre planer med olika underlag

Det finns planer med olika underlag för både 11- och 7-spel. Kommunen ansvarar för driften och skötseln av bollplanerna. Fotbollsplanerna bokas via vårt lokalbokningssystem och är endast tillgängliga för allmänheten när fotbollsföreningar inte har bokade tider. 

Vinterdrift för fotboll

I Upplands Väsby kommun snöröjer vi en fotbollsplan för fotboll vintertid under perioden 1 januari – 31 mars.

Södervikskolans fotbollsplan är byggd och anpassad för att kunna snöröjas vintertid. Planen saknar underliggande pad och har därför ett tjockare lager TPE-granulat. För att undvika att granulat sprids ut i omgivningarna plogas planen så att all snö och granulat läggs upp på löparbanorna så att eventuellt medföljande granulat senare i vår ska kunna återföras till spelplanen.

Även om ambitionen är att möta fotbollsföreningarna önskemål om träning och spel vintertid finns det begränsningar. Från kommunens sida kan vi aldrig garantera en snöfri och spelbar fotbollsplan.

När det snöar så snöar det naturligtvis överallt. Upplands Väsby kommun prioriterar Vilundaparken och framkomligheten till och från våra anläggningar. Därefter prioriteras plogningen av Söderviksplanen. Det finns också en stark önskan från våra medborgare att isslingorna på Mälaren är plogade och farbara.

Kommunen snöröjer Söderviks fotbollsplan bland annat beroende på tillgång till personal samt utifrån en bedömning av nuvarande och kommande väderleksförhållanden.

Snöröjning sker inom normal arbetstid, vardagar kl. 07.00–16.00. Med god framförhållning kan extra snöröjning beställas. Kostnaden för arbetsinsatsen betalas då av beställaren.

Det är inte möjligt att snöröja planen helt fri från snö. Den snömängd som blir kvar kan endast försvinna genom plusgrader och helst soluppvärmning. En komplikation är om det blir plusgrader efter snöröjning och det hinner bli minusgrader innan planen hunnit torka upp. Då finns risken att det blir is.

Med anledning av att snöröjning är så resurskrävande snöröjer vi vanligtvis inte under pågående snöfall.

11-spelsplan med naturgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Vilunda I

105 x 65 meter

Ja

11-spelsplaner med konstgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Bollstanäs IP I *

105 x 65 meter

Ja

Bollstanäs IP II *

93 x 57 meter

Ja

Söderviks IP ** (plogas vintertid)

105 x 65 meter

Ja ***

Vilunda fotbollshall (kan delas till flera mindre planer)

105 x 65 meter

Ja

* Bollstanäs IP snöröjs ej men är möjlig att boka vintertid om vädret tillåter. ** Söderviks IP är utrustad för amerikansk fotboll.
*** Belysningen tänds manuellt på en av belysningsstolparna och släcks automatiskt klockan 22.00.

7- samt 9-spelsplaner med konstgräs

Anläggning

Mått

Belysning

Runby IP 9-spelsplan

65 x 50 meter

Ja *

Fresta 7-spelsplan

64 x 34 meter

Ja *

Grimsta 9-spelsplan

65 x 50 meter

Ja

Vilunda 7-spelsplan

55 x 35 meter

Ja

* Belysningen tänds manuellt. På Runby IP sitter reglaget på en stolpe vid parkeringen. I Fresta sitter reglaget på ett elskåp vid planen. Belysningen släcks automatiskt kl. 22.00.

Näridrottsplatser

Runt om i Upplands Väsby finns fyra näridrottsplatser med konstgräs. De ligger i anslutning till skolor eller bostadsområden. Näridrottsplatserna är tillgänliga för alla och går inte att boka. Här kan du spela fotboll och andra bollsporter och ägna dig åt annan spontanidrott – när du vill!

Här finns kommunens näridrottsplatser:

  • Hagängen
  • Runby skola
  • Smedby
  • Väsby skola
  • Väsbyskogen/Hasselgatan (sköts av Väsbyhem).
Senast uppdaterad: 13 december 2022