Allemansrätten

Allemansrätten ger dig möjligheten att ströva fritt i naturen inom kommunen. Det är därför viktigt att känna till vilket ansvar du har mot natur och djurliv samt mot markägare och andra besökare. På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa om hur du vistas i naturen utan att störa eller förstöra.

För att skydda vilda däggdjur och fåglar är det viktigt att känna till vilka krav som gäller för hundar i naturen.

 

På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om kraven på hundägare.

 

Hundar i naturen - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Körning med motordrivet fordon i terräng kan innebära skador och strörningar på främst växt- och djurlivet, friluftslivet och de areella näringarna. Därför är grundregeln att all terrängkörning är förbjudet.

 

På naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om motortrafik i naturen. Allemansrätten inte ger rätt till terrängkörning av något slag.

 

Motortrafik i naturen - Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Trädgårdsavfall får komposteras på din egen mark eller lämnas på Återvinningscentral och får ej lämnas i naturen.

Senast uppdaterad: 13 juni 2024