Fälla träd

Upplands Väsby kommun vill skydda träd och annan vegetation eftersom de bidrar med många ekosystemtjänster som vi människor är beroende av.

Träd och annan vegetation ger oss ekosystemtjänster som att skydda från starka vindar, ger svalka under varma sommardagar och mildare klimat vintertid. Träd dämpar trafikbuller, renar luften från partiklar, tar upp koldioxid och släpper ut syre. Träd kan även hindra läckage av näringsämnen till vattendrag och sjöar och därigenom hjälpa till att minska övergödningen. Träden är också livsmiljö för växter, svampar, insekter, fåglar och andra djur och bidrar till en stor biologisk mångfald.

Information om ekosystemtjänster

Sjuka, skadade eller nedfallna träd

Om du ser sjuka, skadade eller nedfallna träd på kommunens mark kan du anmäla det till kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Beskärning av träd

Om du önskar att beskära en rot eller gren från ett träd som växer på kommunens fastighet och tränger in över din fastighet, vänligen kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Olovlig fällning

Om du anar att en olovlig fällning eller beskärning skett på kommunens mark, kontakta kommunens kontaktcenter Väsby Direkt.

Senast uppdaterad: 10 januari 2023