Avgifter och regler

Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Hur många barn du har och hur många timmar de behöver barnomsorg är också avgörande för din avgift. Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. 

Regler för barnomsorg i Upplands Väsby kommun

För dig som vårdnadshavare är det viktigt att känna till vilka regler och riktlinjer det finns inom din kommun.

Information och regler barnomsorg i Upplands Väsby

Håll dina inkomstuppgifter uppdaterade

Kom ihåg att uppdatera dina inkomstuppgifter och se till att dina kontaktuppgifter stämmer. Din inkomst påverkar vilken avgift du betalar för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (familjedaghem). Endast skattepliktiga inkomster ska registreras i E-tjänsten. Obs! Din nya inkomst börjar gälla månaden efter din ändring.

Uppdatera dina inkomstuppgifter i e-tjänsten 

 

Vad innebär allmän fri förskola?

Allmän fri förskola gäller under perioden 1 september till 31 maj och innebär att
3-5 åringar får en reducerad avgift. Under juni, juli och augusti är därför avgiften högre.

Antal timmar avgör din taxa

Hur många timmar ditt barn vistas inom barnomsorgen under en vecka avgör om du ska betala en heltidstaxa, deltidstaxa eller en reducerad taxa.

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2020 är inkomsttaket 49 280 kr i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 49 280 kronor eller mer i månaden före skatt från och med 1 januari 2020.

Förändring av tid
En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

Om ditt barn behöver fritids betalar du alltid enligt deltidstaxan. Detta sker oberoende av hur många timmar per vecka ditt barn vistas på fritidshemmet.

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under perioden 1 juni till 31 augusti (när inte fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 3 procent av inkomsten, max 1 478 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 986 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 493 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Gäller för barn mellan ett och två år som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre och fem år under perioden 1 juni till 31 augusti som behöver barnomsorg maximalt 15 timmar i veckan. Gäller även skolbarn från och med förskoleklass som behöver fritidsverksamhet. En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2 procent av inkomsten, max 986 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 493 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 1 procent av inkomsten, max 493 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Gäller för barn i behov av särskilt stöd i åldern ett till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan. Gäller även för barn mellan tre till fem år som behöver barnomsorg mer än 15 timmar i veckan under tiden 1 september till 31 maj (när fri allmän förskola gäller). En nedgång i vistelsetid till max 15 timmar i veckan kan inte göras för en period som är kortare än tre månader.

 • För barn nummer 1 är avgiften 2,25 procent av inkomsten, max 1 109 kronor i månaden.
 • För barn nummer 2 är avgiften 1,5 procent av inkomsten, max 739 kronor i månaden.
 • För barn nummer 3 är avgiften 0,75 procent av inkomsten, max 370 kronor i månaden.
 • För barn nummer 4 och fler betalas ingen avgift.
 • Som barn nummer 1 räknas alltid det yngsta barnet.

Verksamheten vänder sig till barn i åldern 1-12 år. Vid ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid gör kommunen alltid en individuell prövning vid varje enskilt fall och beslut fattas därefter.

Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid om de uppfyller följande kriterier:

 1. Att båda vårdnadshavare eller sammanboende par arbetar på kvällar, nätter eller helger (styrks med schema/intyg från arbetsgivare).
 2. Egenföretagare ska kunna visa att de inte har möjlighet att arbeta dagtid.
 3. Att den obekväma arbetstiden är kontinuerlig, dvs. att det rör sig om minst 3 månader.
 4. Att den obekväma arbetstiden är frekvent förekommande, dvs. minst 2 gånger i månaden.

Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid

Senast uppdaterad: 24 februari 2020