Öppna förskolor

Öppen förskola vänder sig till vuxna med barn i åldern noll till fem år som inte har barnomsorg. Verksamheten är gratis och du behöver inte anmäla dig.

Information med anledning av coronaviruset

För att minska smittspridning kommer Öppna Förskolan ha viss verksamhet utomhus

Vi kommer att vara på olika lekplatser och erbjuda sångstund.

Information om coronaviruset.

Vi vill veta vad du som besökare tycker!

Öppna förskolan vill att alla barn och föräldrar som besöker verksamheten ska trivas. Därför är Öppna förskolan intresserad av era synpunkter på hur verksamheten fungerar och om det finns förslag på hur den kan utvecklas.

Förslagslåda

I den digitala förslagslådan är alla förslag välkomna. Beskriv ditt förslag här nedan och skicka in! Vi är glada att du vill bidra med dina synpunker.


Beskriv ditt förslag till Öppna förskolan

Aktuellt på Öppna Förskolan

På grund av Covid-19

Respektera att hålla avstånd och att alla som deltar ska vara friska.

Sommarstängt

Öppna förskolan har öppet till och med 23 juni, därefter semesterstängt och öppnar igen onsdag den 11 augusti.

Glad sommar!

Följ gärna Öppna förskolan i sociala medier för information och för att ta del av digitala sångstunder och aktiviteter.

Information med anledning av folkhälsomyndighetens skärpta restriktioner

I och med de förstärkta restriktionerna gällande Covid-19 kommer Öppna förskolan erbjuda viss uteverksamhet.

Babymassage

Du som har barn som är runt 2–5 månader är välkommen att anmäla dig till en av vårens digitala grupper. Babymassagen är kostnadsfri och du kommer bland annat få lära dig kolikmassage.

Babymassagen består av tre tillfällen. Vi återkommer med information om höstens tillfällen.

Kommunens öppna förskola

Du hittar oss på Dragonvägen 92. På Öppna Förskolan arbetar två legitimerade förskolelärare med lång erfarenhet. Kommunens öppna förskola är en del av Familjecentralen. Där finns även:

 • mödravårdscentral
 • barnavårdscentral
 • kuratorer

Vad gör vi på öppna förskolan?

På öppna förskolan är både du och ditt barn delaktiga i verksamheten. Du och ditt barn får leka, sjunga, och träffa andra barn och vuxna. Vi har sångstund klockan 10.00 och 14.00.

Som vuxen träffar du andra vuxna och har möjlighet att knyta kontakter. Utbildad personal finns till stöd och ledning.

Du kommer och går som du vill under våra öppettider. Det finns möjlighet att värma mat till ditt barn. Fika finns att köpa till självkostnadspris.

Välkomna till oss!

Mia och Ingwor

Kontakta kommunens öppna förskola

Om du vill komma i kontakt med oss på kommunens öppna förskola kan du:

Information om hantering av personuppgifter: De uppgifter du har lämnat behandlar vi i enlighet med gällande lag för behandling av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är socialnämnden i Upplands Väsby kommun. När du deltar i våra föräldrakurser sparas dina kontaktuppgifter under kursens gång för att vi, vid behov, ska kunna kontakta dig. När kursen är slut raderas alla personuppgifter. Du har rätt att ta del av vilka uppgifter kommunen har om dig samt be om rättelse om något skulle vara felaktigt. Vill du komma i kontakt med kommunens dataskyddsombud gör du det genom att ringa till Väsby direkt 08-590 970 00.

iKomet - internetbaserad föräldrastöd

iKomet är en internetbaserad version av Komet som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 till 11 år. Kursen består av 7 avsnitt som tar ca 1-1,5h att gå igenom per gång. Totalt arbetar man med iKomet under 10 veckor. Avsnitten innehåller information i form av text, filmer och frågor samt övningar och planering för att hjälpa föräldrar i vardagen.

Du har under hela tiden du går iKomet möjlighet att ha kontakt och support från någon av kommuns familjeterapeuter eller kuratorer.

Översikt av innehållet i programmet

 • Avsnitt 1 - Umgänge och uppmärksamhet
 • Avsnitt 2 – Förberedelser och uppmaningar
 • Avsnitt 3 – Uppmuntran
 • Avsnitt 4 – Rutiner och ansvar
 • Avsnitt 5 – Välj strider
 • Avsnitt 6 – Problemlösning
 • Avsnitt 7 – Regler och nödbroms
 • Uppföljningsavsnittet - Hur får man förändringar att hålla i längden?

Vill du gå iKomet? Vänd dig till Familj-och skolservice.

Vägledande samspel, ICDP

Nya kurstillfällen kommer til hösten 2021.

Kursen vänder sig till föräldrar med barn 0–3 år

Vägledande samspel är ett hälsofrämjande föräldrastödsprogram som fokuserar på det positiva samspelet mellan föräldrar och barn. Vägledande samspel betonar betydelsen av nära och tillitsfulla relationer och ökad lyhördhet i tanke och handling.

Programmet anpassas till varje föräldragrupp så att deltagarnas egna erfarenheter och praktik tas tillvara.

Tips till dig som förälder

Andra öppna förskolor i kommunen

 • Öppna förskolan - Eds församling, Lövstavägen 6,
  telefon 08-588 918 59
 • Öppna förskolan - Fresta församling,
  telefon 08-594 105 31
Senast uppdaterad: 1 juli 2021