Mobbning

Att motverka mobbning och annan kränkande särbehandling är en viktig uppgift för skolan. Arbetet sker både genom förebyggande åtgärder och genom att ingripa när något händer. Varje rektor har ett personligt ansvar för att mobbning och kränkningar inte sker i skolan.

Vänd dig till en vuxen om du är utsatt för mobbning

Om du eller någon du känner är eller har varit utsatt för mobbning eller kräkningar ska du vända dig till en vuxen för att få hjälp. Det kan vara en lärare, sjuksköterska, kurator eller någon annan som du har förtroende för.

Information, råd och tips om mobbning på Friends webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 27 september 2023