Praktik i skolan

Att ha praktik eller prao är ett sätt för dig som elev att lära känna dig själv och få en inblick i arbetslivet. Det kan vara en chans för dig att uppmärksamma dina styrkor och intressen. Studerar du till lärare ingår det praktik i din utbildning. Du får då testa dina kunskaper i verkligheten.

I din lärarutbildning ingår verksamhetsförlagd utbildning som ska ge dig viktig kunskap och erfarenhet som blivande lärare.

Praktisk arbetslivsorientering är en chans för dig som elev att lära känna dig själv bättre och få en insyn i vad ett arbete innebär.