Pedagog Väsby

Här hittar du som pedagog olika projekt och event som du kan ha nytta av i ditt arbete.

Söka studiehandledning på modersmål

Skolledare kan söka studiehandledning på modersmål. Studiehandledning kan sökas vid vilken tidpunkt som helst på terminen. Varje ansökan löper till läsårets slut.

Ersättningsnivå för nyanländ elev:

  • G1 60 minuter/vecka
  • G2 120 minuter/vecka
  • G3 180 minuter/vecka.

Kemikaliesmart förskola

Vi behöver hjälpas åt för att få kontroll på vilka kemikalier som finns i våra lokaler. Miljövänliga alternativ finns för att erbjuda barnen en bättre miljö i förskolan.

  • Barn är mer känsliga för kemikalier än vuxna. Deras rörelsemönster gör att de oftare vistas i golvnivå. Där samlas allt dam dagligen och dam innehåller största delen av de kemikalier som lossnar från föremål på olika sätt.

  • Barn andas med högre frekvens än vuxna och får därtill i sig mer av de partiklar som finns i luften. Barns kroppar är mycket mindre än vuxnas så de kemikalier de får i sig anrikas dessutom i högre andel.

  • Barn äter och dricker också mer i förhållande till sin kroppsvikt och det är därför viktigt att de redskap som är i kontakt med deras mat inte avger kemikalier som riskerar att lagras i eller påverka barns kroppar.

Information och checklista handfasta tips som stöd för ert arbete att bli en mer kemikalesmart förskola. Pdf, 2 MB.

Väsby Makerspace

Väsby Makerspace är ett labb och en lärmiljö som fungerar som ett kreativt centrum för IT-slöjd. De erbjuder workshops och föreläsningar för grundläggande programmeringslektioner eller skapandeprocesser med IT som verktyg och material för elever och lärare.

Information om Väsby Makerspace på deras webbplats.

Naturskolan

För kontakt med Naturskolan kan du skicka e-post till naturskolan@upplandsvasby.se.

Senast uppdaterad: 10 april 2024