Möt Anna - en av våra medarbetare

Anna, grundskolelärare på Bollstanäs skola.

Anna, en av våra medarbetare

De senaste tre åren har Anna arbetat som lärare på Bollstanäs skola i Upplands Väsby kommun. Där undervisar hon elever i årskurs 3. Som mentorslärare i lågstadiet undervisar hon i alla ämnen, men favoritämnena är matte och svenska. Anna berättar att hon alltid velat arbeta med barn. Tidigare arbetade hon med sjuka barn, men att arbeta inom vården kändes inte som rätt spår för henne. Hon lockades mer till att få undervisa. Det var då hon sökte in till lärarprogrammet. Idag har Anna jobbat som lärare i 18 år och är väldigt nöjd med sitt yrkesval.

Hur kan en arbetsdag se ut för dig?

–Det finns ingen dag som är den andra lik. Man kan planera dagen, men helt plötsligt tappar en elev tanden och då är det det som är i fokus resten av lektionen.

På vilket sätt skulle du säga att du i ditt arbete skapar värde för Väsbybon?

–Vi på Bollstanäs jobbar för att skapa trygghet hos barnen är trygga. Vi hjälper till och lär barnen grunderna och formar dem till att bli fantastiska medborgare.

Vad skulle du säga är det bästa och roligaste med ditt jobb?

–Jag brinner för barnen och undervisningen. Alla gånger man ser att barn får en aha-upplevelse. Eller när man når barnen, till exempel när de knäcker läskoden. Sedan har jag fantastiska kollegor, det är ett härligt gäng.

Upplever du att du har utvecklats i din roll sen du började i kommunen?

–Utveckling sker dagligen. Man utvecklas med både barnen och kollegorna. Känner att ju längre jag har jobbat desto mer trygg har jag blivit i rollen. När man har arbetat länge så känner man tillit till sig själv i sin profession och kompetens.

Om en person funderar på att söka en tjänst hos er, vad skulle du vilja förmedla då?

–Att ha ett öppet klimat till dina kollegor och dela med dig av dina tankar. Att alla barn är fantastiska och man behöver kunna se det positiva i barnen. Bollstanäs skola är en härlig arbetsplats. Alla är glada och det är ett öppet och varmt klimat sinsemellan kollegorna. Vi har värme på arbetsplatsen.

Vad skulle du säga är viktiga egenskaper om man ska bli lärare?

–Som lärare behöver man också vara strukturerad och ligga steget före. Värmen till barnen måste finnas där. Man ska inte bli kompis med barnen men vara en trygghet för dem.

Senast uppdaterad: 8 november 2023