Möt Heathcliff - en av våra medarbetare

Heathcliff, fritidsledare och biträdande enhetschef.

Heathcliff, en av våra medarbetare

Heathcliff började arbeta i kommunen 2017 då han fick en tjänst som arbetsledare för att starta upp ungdomsverksamheten Nav1. Ett jobb som senare ledde till hans nuvarande arbete som biträdande enhetschef för ungdomsenheten. Utöver detta är Heathcliff platsansvarig för fritidsbanken där alla Väsbybor kan låna sport- och fritidsredskap.

Hur kommer det sig att du arbetar med det du gör idag?

–Jag är fritidsledare i grunden och anledningen till varför jag valde att arbeta som det är tack vare de fritidsledare jag hade som ung, hur de var mot mig. Sedan har jag alltid inspirerats av mötet med barn och ungdomar. De motiverar mig att vilja vara med att skapa och förbättra möjligheter till en trygg och meningsfull fritid. Att verka för att stärka och bygga barn och ungdomar med framtidstro.

Vad var det som fick dig att söka till Upplands Väsby kommun från allra första början?

–När jag såg en ledig tjänst hos Upplands Väsby kommun sökte jag direkt. Det var lockande med nya utmaningar. Sedan är kommunen en mindre kommun. Här finns en närhet till politiker, chefer och andra kontor.

Vad har du för arbetsuppgifter?

–Idag har jag ett operativt ansvar. Jag arbetsleder fritidsledarna i det dagliga arbetet. Sedan är jag med och utvecklar och stödjer fritidsanläggningarna långsiktigt.

Kan du berätta lite om fritidsledarrollen?

–Som fritidsledare finns vi som en trygg vuxen. Vi lyssnar, stöttar och pratar med ungdomar vi möter. Vi har både ungdomshus och fritidsgårdar där vi erbjuder olika aktiviteter som att laga mat ihop. Det är egentligen sådant som föräldrarna kanske inte alltid hinner med. De äldre ungdomarna får också hjälp med jobb, stöd, CV och att stärka självförtroendet. Mötet med barn och ungdomar är ett levade arbete där det finns möjlighet att vägleda och coacha ungdomar.

Vad trivs du med på jobbet?

–Jag upplever att jag har en bra ledning och bra kollegor. Överlag så tycker jag att ens visioner, tankar och idéer har blivit väl bemötta. Det har hänt mycket sedan jag började i kommunen. Här finns det ett förtroende till medarbetarna.

Om en person funderar på att söka en tjänst hos er, vad skulle du vilja förmedla då?

–Har man viljan så finns det nytta man kan göra. Vi har möjligheten att bidra som fritidsledare. Det handlar inte om vad man har för verktyg utan vad man är för människa. Det är ett otroligt viktigt jobb där vi kan göra skillnad och påverka det dagliga livet. Här erbjuds ett roligt, inspirerande och levande jobb, med ett öppet klimat och utvecklingsmöjligheter.

Senast uppdaterad: 18 april 2024