Möt Bojana - en av våra medarbetare

Bojana, ekonomicontroller.

Bojana, en av våra medarbetare

Bojana har arbetat på Upplands Väsby kommun som ekonomicontroller sedan april 2021. Hon har helhetsansvar över ekonomin i Kommunstyrelsen och på kommunledningskontoret.

Vad fick dig att söka till Upplands Väsby kommun?

–Jag har alltid arbetat på kommun. Det som lockar mig med ett kommunalt arbete är att kommunen av största del finansieras av invånarnas skattemedel. Jag vill arbeta utifrån att använda skattebetalarnas medel på bästa sätt. Jag gillar verkligen siffror. Det måste man göra för att kunna jobba som ekonomicontroller. En stor del av mitt arbete består av att analysera siffror. Det är så spännande och roligt!

Vad har du för arbetsuppgifter?

–Mitt huvudansvar är att ta fram budgetunderlag, göra uppföljningar samt planering. Jag tar fram underlag till politiska beslut och rapporter som ska upp till nämnd. Utöver det stöttar jag chefer för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Jag hjälper cheferna att hålla sin budget.

På vilket sätt skapar ditt arbete värde för Väsbybon?

–Mitt arbete skapar värde för Väsbybon genom att se till att pengarna används rätt, eftersom det är skattepengar vi använder. Jag beskriver även i rapporter mot nämnden, som blir offentliga, hur pengarna används samt varför pengarna använts på det sätt som de använts på.

Vad är det roligaste med ditt arbete?

–Utmaningen att hitta de bästa lösningarna för chefen och på ett pedagogiskt sätt kunna förklara betydelsen av de siffror jag tar fram.

Vad tror du är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen som ekonomicontroller?

–Jag tycker att det är viktigt att hitta ett gemensamt sätt att kommunicera med chefer. Att man hittar ett sätt att förstå varandra, vi är alla på olika nivåer, så att ha förståelse och kunna ändra sin kommunikation till de aktörer som man pratar med är viktigt.

Vad skulle du säga till en person som funderar på att söka en tjänst hos er?

–Jag tror det viktigaste hos oss är att man har förståelse för varandra och har en god kommunikation kollegor emellan eftersom vi arbetar mot olika nämnder. Pandemin har påverkat oss, som så många andra, men genom vår goda och tydliga kommunikation har vi skapat förståelse för varandra.

Senast uppdaterad: 18 april 2024