Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om kommunen har tagit ett beslut som du inte håller med om kan du överklaga. Här kan du läsa om vilka beslut du får ta del av och hur du överklagar.

Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av alla allmänna handlingar som är offentliga.

Kommunens officiella anslagstavla.

Du har alltid rätt att ta del av beslut som rör dig själv. Du har även alltid rätt att överklaga om ett beslut går emot din önskan.

Du kan överklaga de beslut som kommunen tagit. Det gör du genom förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. En överklagan ska alltid vara skriftlig.