Visioner och framtidsidéer

Upplands Väsby kommun har en övergripande vision som ledstjärna för arbetet i organisationen: Vision Väsby stad 2040. Syftet med visionen är att skapa fokus och samla gemensam kraft för att göra Väsby till en bättre plats att leva och bo på.

Vision Väsby stad 2040

Vision Väsby stad 2040 antogs i kommunfullmäktige 2013 och omfattar fem delområden. Kommunens framtidsvision för Väsby bryts ned i olika punkter under varje område.

 • Väsby stad är en plats för folkliv med en mångfald av såväl företag, välfärds- och kommersiell service, kunskap, kultur och fritid.
 • I Väsby bryts normer för att skapa nytt boende. Här har tekniken övervunnit bullret. Väsby har ett varierat, utmanande och hållbart boende med livskvalitet.
 • I Väsby stad prioriterar vi gröna områden, bänkar, fontäner, ljud, dofter, blommor och belysning som inspirerar oss att mötas, umgås och utvecklas tillsammans.
 • Väsby växer med ständigt nya människor som vill bli Väsbybor.

 • Alla elever når sin fulla potential. I Väsby får man vara bäst. Väsby skolor har en hög lägsta nivå. På Väsbys skolor råder en kultur som ger eleven kunskaper, självförtroende och livsglädje.
 • Väsby stad är en studentstad. En väsbystudent kan tack vare goda kommunikationer enkelt plugga på KTH, KI, Stockholms- eller Uppsala universitet eller var som helst i världen — varför inte Harvard och Väsby.

 • Från Väsby har vi nära till världen.
 • Tre Väsby är ett. Attityder och tekniska lösningar har överbryggat både motorväg och järnväg och knutit samman staden.
 • Väsby stad är lätt att nå, kul att vistas i och en plats du gärna återvänder till.

 • I Väsby frodas både stora och små, lokala och globala företag.
 • Väsby är ett föredöme i arbetet med miljö och klimatåtgärder. Vi värnar viktiga naturområden. Världen vänder sina ögon hit för att hitta nya lösningar.
 • Väsby är en stad med hjärta, en trygg, vänlig och öppen plats att bo, leva och verka i. Här är det enkelt för alla att aktivt delta i samhället oavsett vem du är eller var du befinner dig i livet.

 • I Väsby stad finns en stark tradition av att göra det otraditionella. Vi tar till oss nya idéer och provar nytt.
 • I Väsby finns modet att ta delaktighet och medskapande på allvar.
 • Väsby stad är ingen isolerad ö. Vi samarbetar med andra som också vill utvecklas.
 • Väsby är en utmärkt idrottskommun. Framgångsrika klubbar kombinerar bredd och elitsatsningar med stora framgångar.
Senast uppdaterad: 12 september 2023