Kvalitetsgaranti för ansökan gällande trafikanordningsplan, TA-plan

Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du kan förvänta dig, när det gäller beslut i ett ansökningsärende som gäller trafikanordningsplan, TA-plan.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Beslut på en ansökan som gäller en TA-plan ska delges den sökande inom 10 arbetsdagar.

Vår verksamhet

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för samhällsplanering och exploatering, lokalförsörjning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, gata/park, vatten och avlopp, avfall, natur- och vattenvårdsplanering, bygglov, trafikfrågor samt drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar.

Beskrivning av tjänsten

En TA-plan innehåller fakta om ett vägarbete och hur det ska märkas ut.

För att sätta ut, underhålla och ta bort vägmärken och skyddsanordningar vid vägarbeten krävs tillstånd av väghållningsmyndigheten, i detta fall Upplands Väsby kommun. Man ansöker om tillstånd genom en så kallad TA-plan som innehåller fakta om vägarbetet och exempel på hur utmärkningen ska utföras. Kvalitetsgarantin är ett löfte om inom vilken tid du kan förvänta dig att ett beslut kommer att meddelas dig när det gäller en ansökan om en trafikanordningsplan (TA-plan).

Vi garanterar

Beslut på en ansökan ska delges den sökande inom tio arbetsdagar.

Avgränsning

Garantin gäller under förutsättning att ansökan om TA-plan inkommit till Kontoret för samhällsbyggnad senast tre veckor innan arbetet skall utföras, samt att ansökan är komplett.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024