Kvalitetsgaranti för ansökan om schakttillstånd

Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du kan förvänta dig, när det gäller beslut i ett ansökningsärende som gäller schakttillstånd.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Beslut på en ansökan som gäller schakttillstånd ska delges den sökande inom tio arbetsdagar.

Vår verksamhet

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för samhällsplanering och exploatering, lokalförsörjning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, gata/park, vatten och avlopp, avfall, natur- och vattenvårdsplanering, bygglov, trafikfrågor samt drift och skötsel av kommunens idrottsanläggningar.

Beskrivning av tjänsten

Vid ingrepp i gatumark eller parkmark krävs ett schakttillstånd godkänt av Upplands Väsby kommun. Kvalitetsgarantin är ett löfte om inom vilken tid du kan förvänta dig att ett beslut kommer att meddelas dig när det gäller en ansökan om ett schakttillstånd.

Vi garanterar

Beslut på en ansökan ska delges den sökande inom tio arbetsdagar.

Avgränsning

Garantin gäller under förutsättning att ansökan om schakttillstånd inkommit till Kontoret för samhällsbyggnad senast tre veckor innan arbetet skall utföras, samt att ansökan är komplett.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta Kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 3 maj 2024