Kvalitetsgaranti för din avfallshantering

Kvalitetsgarantin är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig av kommunens avfallstjänster.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Om ditt avfallskärl inte blivit tömt på utsatt dag töms det senast nästa vardag, efter att du anmält den uteblivna hämtningen. Matavfallspåsar levereras utan kostnad till de hushåll som har matavfallshämtning. Vi kontrollerar att hastighetsbegränsningarna följs.

Verksamheten och det kommunala ansvaret

Vi ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi ansvarar för kommunens byggnader och lokaler. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark. Vi ansvarar för trafik, vatten och avlopp och avfallshantering. Kommunen anlitar PreZero tidigare Suez som entreprenör för insamling av hushållsavfall.

Vi garanterar att

Om ditt avfallskärl inte blivit tömt på utsatt dag, töms det senast nästa vardag, efter att du anmält den uteblivna hämtningen till Väsby Direkt.

Om du har matavfallsinsamling, får du det antal matavfallspåsar du behöver. Påsar levereras halvårsvis. Önskar du fler påsar, beställs de hos Väsby Direkt och levereras nästa ordinarie hämtdag för matavfall.

Vi kontrollerar att hastighetsbegränsningarna följs. Ordinarie sopbilar är försedda med hastighetsanpassningssystem, ISA.

Avgränsning

Garantin gäller endast om du som abonnent följer Upplands Väsby kommuns avfallsföreskrifter med tillhörande tillämpningsanvisningar.

Vad vi förväntar oss av dig

Vi förväntar oss att du anmäler kärl som inte blivit tömda eller behov av flera matavfallspåsar till Väsby Direkt.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer upp alla avvikelser och påtalar dessa för PreZero med krav på förbättringar. Verksamhetsansvarig kan nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 8 maj 2024