Kvalitetsgaranti för hälso- och sjukvård inom kommunens särskilda boende för äldre

Kvalitetsgarantin beskriver kortfattat vad du kan förvänta dig av hälso- och sjukvården när du bor på ett särskilt boende för äldre.

Hälso- och sjukvård i kommunen

Kommunal hälso- och sjukvård omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer som bor på ett särskilt boende för äldre upp till sjuksköterskenivå.

Sjuksköterska

Om du bor på ett särskilt boende för äldre har du en egen namngiven omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Sjuksköterskan ansvarar för att samordna och planera din hälso- och sjukvård utifrån ditt behov och dina förmågor. Sjuksköterskan ska också ordinera och genomföra utredningar och behandlingar utifrån sjuksköterskans kompetensområde samt genomföra läkarens ordinationer. Dessutom ska sjuksköterskan trygga din läkemedelsbehandling och säkerställa att vård i livets slutskede ges enligt den palliativa vårdfilosofin.

Sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut

Om du bor på ett särskilt boende för äldre har du tillgång till sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. I deras uppdrag ingår det att bedöma ditt hälsotillstånd och funktionsförmåga i samband med att du flyttar in på boendet. Efter en individuell bedömning ska de erbjuda dig individuell rehabilitering eller träning i grupp samt vid behov prova ut hjälpmedel till dig.

Läkare

Om du bor på ett särskilt boende för äldre kommer du ha tillgång till en läkare som kommer till boendet minst en gång i veckan. Läkaren ansvarar för att genomföra medicinska bedömningar, utredningar, behandlingar, basal minnesutredning samt palliativ vård i livets slutskede. Regionen ansvarar och bekostar läkarinsatserna.

Läkemedel

Om du bor på ett särskilt boende för äldre bekostar du själv dina läkemedel och ansvarar själv för din läkemedelsbehandling. Du har tillgång till ett eget medicinskåp i lägenheten.

Om du inte kan ta hand om dina läkemedel och sköta din läkemedelsbehandling övertar sjuksköterskan detta ansvar.

Förebyggande hälso- och sjukvård

Om du bor på ett särskilt boende för äldre kommer du att erbjudas möjligheten att få ta del av det förebyggande hälso-och sjukvårdsarbete som bedrivs på ditt boende. Målet med detta arbete är att försöka stärka din hälsa och dina förmågor för att på sätt minska risken för att du exempelvis ska ramla, oönskat gå ner i vikt eller drabbas av svårläkta sår.

Munhälsa

Om du bor på ett särskilt boende för äldre kommer du erbjudas en kostnadsfri munhälsobedömning och individuell rådgivning samt eventuell nödvändig tandvård.

Regionen ansvarar för vilket tandvårdsföretag som har detta uppdrag på det särskilda boendet.

Medicinsk fotsjukvård

Om du bor på ett särskilt boende för äldre har du rätt att få medicinsk fotsjukvård utförd av en fotvårdsspecialist om du har en remiss eller läkarbedömning avseende behovet.

Tyck till!

Du kan när som helst lämna synpunkter på hälso-och sjukvård till kommunen.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens webbplats. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten

Senast uppdaterad: 25 juli 2023