Kvalitetsgaranti för kulturskolan

Kulturskolans kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du kan ta del av inom kulturskolan i Upplands Väsby kommun.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

Barn och ungdomar mellan 7−20 år har möjlighet att ta del av kulturskolans undervisning. Undervisningen sker i grupp eller enskilt vid minst ett tillfälle per vecka under läsåret. Kulturskolan erbjuder minst 26 undervisningstillfällen per läsår (musikmix och kör G/C-klaven 24 lektionstillfällen, instrumentmix 20 tillfällen). Som lektionstillfälle räknas lektioner, konserter/framträdanden och projekt.

Vår verksamhet

Kulturskolan är en verksamhet under Kultur- och fritidskontoret. Kulturskolan ligger i Messingen, Love Almqvists torg 1.

Beskrivning av tjänsten

Kulturskolan är en frivillig verksamhet där kommunens barn och ungdomar får undervisning i musik, konst, teater och nycirkus. Den är öppen från och med årskurs ett till och med gymnasiets sista klass eller 20 år. Undervisningen sker till största delen i kulturskolans lokaler i Messingen, Love Almqvists torg 1. Undervisning för de yngsta eleverna kan ibland erbjudas på den egna skolan. Blås- och stråkinstrument finns att hyra under elevens första spelår.

Vi garanterar att

  • 100 procent av kulturskolans lärare har pedagogisk utbildning i sitt ämne
  • Kulturskolan ger samtliga musikelever möjlighet att välja att delta i ensemble- och orkesterverksamhet
  • Kulturskolan ger samtliga elever möjlighet att medverka i utåtriktad verksamhet, såsom konserter, föreställningar och konstutställningar.

Avgränsning

Varje ämne i kulturskolan har ett begränsat elevantal och nya elever kan börja i mån av plats. Sista anmälningsdag inför nytt läsår är 15 maj och de elever som anmält sig senast detta datum placeras i första hand. Anmälan sker via kulturskolans webb. Blanketter kan också hämtas eller beställas från kulturskolans expedition. För deltagande i kulturskolan betalas en terminsavgift. Se kulturskolans webb för fullständiga regler samt avgifter.

Vad händer om vi inte håller det vi lovar?

Kontakta kulturskolan direkt. Verksamhetsansvarig nås via kommunens växeltelefon 08-590 970 00. upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 20 december 2022