Kvalitetsgaranti för lekplatser

Kontoret för samhällsbyggnads kvalitetsgaranti är ett löfte om vad du som medborgare kan förvänta dig när det gäller arbetet med att säkra fastmonterade lekutrustningar på kommunens fastighetsmark.

Sammanfattning av kvalitetsgarantin

För lekutrustning på kommunens fastighetsmark garanterar vi att besiktning genomförs av all fastmonterad lekutrustning minst en gång per år, eller i enlighet med EU-normer. Besiktningsanmärkningar åtgärdas inom två månader från besiktningstillfället. Vid felanmälan besiktigas anmäld skada inom 12 timmar (helgfri vardag) från det att felanmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda. Besiktningsanmärkningar åtgärdas inom två månader från besiktningstillfället. Allvarliga anmärkningar åtgärdas inom tre dagar från det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda. Vid skador som innebär omedelbar fara för person, vidtas åtgärd i form av demontering eller avspärrning direkt i samband med besiktningstillfället.

Vår verksamhet

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för att vårda och sköta kommunens fasta egendom. Vi sköter drift och underhåll av kommunens gator och vägar, gatubelysning, parker, skog och mark samt Vilundaparken. Vi ansvarar för kommunens byggnader, lokaler och mark. Vi ansvarar även för trafiksäkerhet, vatten, avlopp och avfallshantering. Vi arbetar för att du ska uppleva Upplands Väsby som en trygg, snygg och säker kommun att bo och vistas i.

Beskrivning av tjänsten

Kontoret för samhällsbyggnad ska tillhandahålla ändamålsenliga, trygga och säkra lekplatser. I detta arbete tillämpas EU-normen och Plan- och bygglagen.

Vi garanterar

För lekutrustning på kommunens fastighetsmark garanterar vi följande:

  • Besiktning genomförs av all lekutrustning minst en gång per år, eller i enlighet med gällande EU-normer.
  • Besiktningsanmärkningar åtgärdas inom två månader från besiktningstillfället. Vid skada som innebär en omedelbar fara för person, vidtas åtgärd i form av demontering eller avspärrning direkt i samband med besiktningstillfället.
  • Vid felanmälan besiktigas anmäld skada inom 12 timmar (helgfri vardag) från det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda.
  • Allvarliga anmärkningar åtgärdas inom 3 arbetsdagar från det att anmälan kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda. Vid skada som innebär omedelbar fara för person, vidtas åtgärd i form av demontering eller avspärrning direkt i samband med besiktningstillfället.

Avgränsning

Garantin gäller under förutsättning att anmälan kommit in till Väsby Direkt och kommit kontoret för samhällsbyggnad tillhanda. Garantin gäller lekutrustning på kommunens fastighetsmark.

Vad händer om vi inte håller vad vi lovar?

Vi följer omgående upp alla avvikelser och ger en direkt återkoppling.

Kontakta kontoret för samhällsbyggnad

Verksamhetsansvarig nås på telefon 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 5 september 2023