Kvalitetsgaranti för måltidslåda i hemtjänsten

Kvalitetsgarantin beskriver kortfattat vad du med biståndsbeslut om måltidslåda kan förvänta dig av måltidslådan i hemtjänsten.

Beskrivning av måltidslådan

Du väljer själv veckans maträtter från en veckomeny. Måltidslådan levereras hem till dig av den hemtjänstutförare som du valt. Målsättningen är att maten som levereras ska vara en glädjekälla och bidra till välbefinnande och god livskvalitet. En fullvärdig kost är en grundläggande förutsättning för god hälsa.

För att din måltidslåda ska bli fullvärdig så bör du äta hela måltidslådan och komplettera med dryck, till exempel mjölk eller lingondricka samt bröd med smör. Tänk på att det är viktigt att du även äter bra vid dagens övriga måltider för att du ska få i dig tillräckligt med energi och näring.

Kommunens kvalitetsgaranti för måltidslådan

  • Du får näringsriktig kost.
  • Du får totalt välja mellan 21 olika rätter varje vecka varav 7 är vegetariska.
  • Du har möjlighet att beställa specialkost vid till exempel sjukdom, allergi och överkänslighet.
  • Du har möjlighet att välja tillbehör i form av pasta/potatis/ris/potatismos till varje måltid.
  • Du får måltidslådan levererad hem till dig via hemtjänsten den tid ni kommit överens om.
  • Du kan beställa dessert till självkostnadspris varje vecka.

Upplands Väsby kommuns vision

Upplands Väsby kommun har en vision som ska sätta fokus på och ange färdriktningen för utveckling av måltiderna för kommunala och privata aktörer inom Upplands Väsby kommun. Visionen är att måltiderna genom god kvalitet ska bidra till matglädje, god hälsa och livskvalitet. Maten tillagas så långt som det är möjligt lokalt, med en hög andel ekologiska, närproducerade och säsongsanpassade livsmedel med målet att generera så lite svinn som möjligt.

Upplever du att vi inte uppfyller kvalitetsgarantin?

Dina synpunkter är viktiga för att vi ska kunna förbättra verksamheten. Om du har synpunkter eller klagomål kan du lämna dessa skriftligt via kommunens hemsida. Det går också bra att lämna dem muntligt eller skriftligt till Väsby Direkt, till personalen på verksamheten eller till din biståndshandläggare.

Lämna synpunkter eller klagomål på måltidslådan

Kontakta Väsby Direkt

Senast uppdaterad: 11 december 2023