Är du i riskzonen? Gör ett test

Testa dig för att bli medveten om du ligger i riskzonen för ett riskbruk eller beroende.

Hur vet du om du dricker för mycket?

Ligger du i riskzonen? Testa dig genom att utgå från kriterierna nedan. Du kan även testa dina alkoholvanor via ett test online.

Ett beroende innebär att minst tre av följande sex kriterier har förekommit under en 12-månadersperiod. Testet utgår från en riktlinje. Om du känner dig orolig är du alltid välkommen att kontakta oss för stöd och hjälp.

  1. Stark önskan eller tvång att ta substansen
  2. Försämrad kapacitet att kontrollera intaget
  3. Fortsatt konsumtion trots skadliga effekter
  4. Prioritering av drogen framför andra aktiviteter eller förpliktelser
  5. Ökad tolerans
  6. Fysiska abstinenssymtom

Testa dina alkoholvanor - Learning Transfer - AUDIT Länk till annan webbplats.

Riskerar du att hamna i spelberoende?

Spelberoende kallas också för hasardspelsyndrom och är när spel om pengar sker på ett sätt som går ut över och påverkar ditt liv. Det kan vara relationer, ekonomi och jobb som påverkas. Du kan testa dina spelvanor för att göra dig uppmärksam på om du är på väg in i ett beroende.

Testa dina spelvanor Länk till annan webbplats.

I riskzonen för ett beroende

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gör årligen undersökningar om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel. CAN sprider information och kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och droger i samhället. Bland annat gör de undersökningar på svenskarnas alkoholvanor.

Ta del av undersökningar, forskning och resultat via CAN. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad: 9 april 2024