Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad bouppteckning och görs om den avlidnes tillgångar inte räcker för att betala kostnader för begravning och andra kostnader i samband med dödsfallet. Att göra en dödsboanmälan kostar inget. Du kontaktar Väsby Direkt som ser till att du får kontakt med socialtjänsten.

Det här behöver du göra först:

I Upplands Väsby kan man få max 24 250 kr för begravning och gravsten. Summan av de eventuella tillgångar som finns i dödsboet reducerar rätten och en mellanskillnad uppstår. Exempel: Om begravningskostnaden uppgår till 19 000 kr avslås 1 200 kr, dvs det belopp som överstiger maxbeloppet om 17 800 kr. Om tillgångarna i dödsboet är 4 000 kr beviljas 13 800 kr, dvs upp till den nivå för godkänd begravningskostnad.

Senast uppdaterad: 27 december 2022