Metodrum

Upplands Väsby har ett eget metodrum. Här kan personal inom vård- och omsorgsområdet träna med simulatorer, både teoretiskt och praktiskt.

Här utförs träning på hjärt- och lungräddning på en docka.

Bild: Träning på hjärt- och lungräddning med en docka. Fotograf Eva Dalin.

Simulering för ökad kunskap och kvalitet inom omsorgen

Metodrummet ska höja kunskap och kompetens hos hemtjänsten och vård- och omsorganställda. I lokalen finns den senaste tekniken, och den kan användas för olika behov av både praktisk och teoretisk utbildning.

Väsby är en av få kommuner i Stockholmsområdet som gör denna lokala satsning. Här görs det dessutom i ett tvärprofessionellt samarbete. Det betyder att kommunen har ett nära samarbete med både vårdcentral, geriatrik och privata utförare av omsorgen i kommunen.

Utbildningarna kan riktas till olika yrkesroller, som omsorgspersonal, sjuksköterskor, undersköterskor, boendestödjare och chefer.

Specialutrustat medodrum med datorstyrd docka

Metodrummet har specialutrustning kopplat till vård- och omsorgsområdet. Där finns till exempel en toppmodern simulatordocka för träning inför olika situationer. Dockan styrs digitalt och kan bland annat simulera avvikande puls och andning. Vissa kroppsdelar kan bytas ut mot attrapper för att träna på omläggning av olika varianter av sår.

Personalen tränas på olika situationer de kan ställas inför inom vård- och omsorgen. Samtidigt finns möjlighet att tänka nytt, testa idéer och utveckla verksamheten.

Metodrummet är en statligt finansierad utbildningslokal för vård- och omsorgspersonal. Kommunen står för en viss del av inredningen.

Hög kvalitet och ökad kompetens är målet

Målet med det nya metodrummet är att hålla en hög kvalitet inom vård- och omvårdnad och ökad kompetens inom både kommunal- och privat regi. Utbildningarnas inriktning varierar och utförs av personer med spetskompetens inom olika områden.

Via en simulatordocka tränas vård- och omsorgspersonal på olika scenarier inom vården.

Bild: Via en simulatordocka kan vård- och omsorgspersonal tränas på olika scenarier som sker inom vården. Fotograf Eva Dalin.

Vård- och omsorgspersonal tränar på olika scenarier som sker inom vården via en simulatordocka. Här tas ett blodtryck.

Bild: Blodtryck tas på simulatordockan. Fotograf Eva Dalin.

Senast uppdaterad: 24 oktober 2023