Färdtjänst

Om du har svårt att resa kollektivt på grund av en funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Färdtjänst är ett komplement till den vanliga kollektivtrafiken som buss och tåg. Rätten till färdtjänst regleras i färdtjänstlagen.

Vem kan ansöka om färdtjänst?

Om du har svårigheter att resa med kollektivtrafik eller förflytta dig på egen hand på grund av en bestående funktionsnedsättning kan du ansöka om färdtjänst. Din funktionsnedsättningen ska vara i minst tre månader. Du ska vara folkbokförd i kommunen.

Så här gör du för att ansöka om färdtjänst

1. Kontakta din läkare för att få ett läkarintyg för färdtjänst. Läkarintyget ska beskriva dina svårigheter med att åka allmän kollektivtrafik. Om ditt färdtjänstbehov främst beror på en synnedsättning krävs ett läkarintyg från en ögonläkare. Om ditt färdtjänstbehov beror på psykisk funktionsnedsättning bör intyget skrivas av din behandlande läkare. Läkarintyget får inte vara äldre än tre månader när du ansöker om färdtjänst. Du eller din läkare skickar/lämnar in ditt läkarintyg till kommunen.

2. När läkarintyget inkommit till kommunen skickar färdtjänsthandläggaren ett informationsbrev med en ansökningsblankett till dig.

3. Fyll i din ansökningsblankett och skicka/lämna den till kommunen. Om du ansöker om färdtjänst för första gången behöver du även skicka/lämna ett fotografi. Skriv namn och personnummer på baksidan av fotot. 

Om du bor på ett särskilt boende för äldre eller i en bostad med särskild service tar du kontakt med sjuksköterskan på boendet som skriver utredningen.

Lämna in dina handlingar

Du kan lämna in ditt läkarintyg, din ansökan och ditt foto i kommunens reception som ligger i Väsby centrum eller skicka dina handlingar till:

Upplands Väsby kommun
Färdtjänst
194 80 Upplands Väsby

Vad händer efter att jag har ansökt?

1. När du skickat in din ansökan och ditt läkarintyg kontaktar färdtjänsthandläggaren dig och bokar ett möte för att utreda ditt behov av färdtjänst.

2. Utredningen och övriga handlingar skickas till Färdtjänsten i region Stockholm. Färdtjänsten fattar ett beslut som skickas hem till dig.

Mer information om färdtjänst

Besök Färdtjänstens hemsida Länk till annan webbplats. för att få praktisk information om till exempel medresenär/ledsagare, handläggningstid, resealternativ, priser och förlust av kort . På hemsidan hittar du även telefonnumret till färdtjänstens kundtjänst.

När ditt färdtjänsttillstånd går ut

Om du fortfarande är i behov av färdtjänst behöver du göra en ny ansökan. Din ansökan behandlas som en ny ansökan även om du tidigare haft ett färdtjänsttillstånd.

Ändring av färdsätt och färdtjänsttillstånd

Om du har behov av rullstolstaxi, sitta i framsäte eller ensamåkning kan du kontakta färdtjänsthandläggaren via Väsby direkt.

Du kan enkelt beställa ledsagning från SL

SL vill att du ska kunna åka med den allmänna kollektivtrafiken. Information om ledsagning och tillgänglighet inom SL:s kollektivtrafik hittar du på deras hemsida Länk till annan webbplats..

Om du har frågor om färdtjänst

Du får gärna kontakta Väsby direkt på telefonnummer 08-590 97 000 om du har några frågor.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019