Riksfärdtjänst

Om du vill resa utanför Stockholms län men inom Sverige, kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du bör ansöka senast tre veckor innan din planerade resa.

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservice

Hur ansöker jag?

Om du är intresserad av riksfärdtjänst kan du göra en ansökan. Du ansöker digitalt eller genom att skicka in din skriftliga ansökan. Du kan även ansöka genom att kontakta en biståndshandläggare via Väsby Direkt. Därefter utreds dina behov tillsammans med en biståndshandläggare.

Vem kan ansöka om riksfärdtjänst?

Du kan ansöka om riksfärdtjänst om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som gör att:

  • du inte kan resa till normala resekostnader
  • resan inte kan utföras genom vanliga resealternativ med hjälp av ledsagare.

Riksfärdtjänst gäller för resor till och från kommuner utanför Stockholms län. Tjänsten gäller enbart inom Sverige. Målet med din resa ska vara att du får byta miljö, ta del av fritidsverksamhet eller något annat som betyder något för dig.

Viktigt att veta när du ansöker om riksfärdtjänst

Ansökan bör göras senast tre veckor innan planerad resa. Du kan även få ersättning för ledsagares resekostnad.

Du kan behöva skicka in ett läkarintyg som komplement till din ansökan. I läkarintyget ska det framgå hur omfattande och varaktig din funktionsnedsättning är. Det ska även framgå varför din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer.

Om du vill få mer information.

Du får gärna kontakta kommunens biståndshandläggare om du har några frågor. Du hittar även information på Riksfärdtjänstens webbplats.

Riksfärdtjänstens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019