Belysning

Belysning vid gator och gång- och cykelbanor ökar säkerheten för dig som trafikant. Det bidrar också till trevligare miljö på allmänna platser.

Kontroll av gatubelysning

För att kontrollera behovet av underhåll utförs rondering. Ronderingar utförs enligt schema två gånger per år, en gång i januari och en i augusti. Vid dessa tillfällen sköts underhåll och trasiga lampor byts ut. Belysningen är då tänd under dagtid, det vill säga under den tid kontrollen pågår.

Felanmälan underlättar försökning

Felanmälan från boende och trafikanter i kommunen är alltid till stor hjälp vid felsökning och underhåll. En felanmälan med uppgifter om adress för trasig belysning gör det möjligt att åtgärda fel snabbt.

På uppdrag av Upplands Väsby kommun sköter Bogfelts Installation och Entreprenad AB underhåll av kommunens gatubelysning.

Projekt inom gatubelysning

Senast uppdaterad: 30 november 2022