Belysning

Belysning vid gator, gång- och cykelbanor ökar säkerheten för dig som trafikant. Det bidrar också till trevligare miljö på allmänna platser.

Kontroll av gatubelysning

För att kontrollera behovet av underhåll utförs rondering. Ronderingar utförs enligt schema två gånger per år, en gång i januari och en i augusti. Vid dessa tillfällen sköts underhåll och trasiga lampor byts ut. Belysningen är då tänd under dagtid, det vill säga under den tid kontrollen pågår.

Felanmälan underlättar underhåll

Felanmälan från boende och trafikanter i kommunen är alltid till stor hjälp vid felsökning och underhåll. En felanmälan med uppgifter om adress för trasig belysning gör det möjligt att åtgärda fel snabbt.

På uppdrag av Upplands Väsby kommun sköter Bogfelts Installation och Entreprenad AB underhåll av kommunens gatubelysning.

Belysningsstrategi

Upplands Väsby kommun har tagit fram en kommunövergripande belysningsstrategi. Strategin syftar till att skapa förutsättningar för en enhetlig och väl anpassad belysning som bidrar till trygga, attraktiva och hållbara utomhusmiljöer i kommunen. Den ger riktlinjer och stöd vid planering, genomförande, drift och underhåll av belysning. Strategins riktlinjer omfattar all belysning som uppförs på allmän plats och kommunala idrotts- och aktivitetsytor i Upplands Väsby. Belysningsstrategin antogs av kommunfullmäktige 11 september 2023.

Upplands Väsby kommuns belysningsstrategi Pdf, 18 MB.

Projekt inom gatubelysning

Senast uppdaterad: 14 maj 2024