Namnsättning av gator och adresser

Varje byggnad ska ha en adress. Adressen ska bestå av ett gatunamn och ett nummer. En adress hjälper inte bara dig att hitta rätt plats utan även polis, räddningstjänst och ambulans.

Vem bestämmer vilka namn gatorna ska ha?

Det är kommunen som avgör vilka namn gator och andra allmänna platser ska ha. I Upplands Väsby är det namnberedningen som föreslår ett namn till kommunfullmäktige som sedan tar ett beslut. De flesta namn har en historisk anknytning till platsen eller området.

Namnberedningen består av politiker och kommunala tjänstemän.

Vad händer efter att ett namn har bestämts?

När en gata har fått ett namn och en adress skickar kommunen ut ett adressbeslut till de som äger fastighet på gatan. Ägaren ska sedan meddela eventuella hyresgäster och sätta upp en skylt med adressnummer på fastigheten.

Taxi hittar inte min adress

Många taxibolag eller andra privata aktörer använder ofta gratis navigeringstjänster som till exempel Google Maps, Eniro.se eller Hitta.se för att hitta din adress. Kommunen har ingen möjlighet eller skyldighet att leverera adressinformation till privata företag.

Ansök om en ny adress

De flesta byggnader där människor vistas i som bostäder, verksamhetslokaler och arbetsplatser behöver en adress. Kontakta Geodataenheten om du behöver en ny adress.

Kontakta Geodataenheten

Byggnads- och adressregistret

Kommunen lägger in adresserna i byggnads- och adressregistret. Detta register har en direktkoppling till Lantmäteriet. Lantmäteriet skickar sedan informationen till Postnord Sverige. Där får varje adress ett postnummer och en postort. Postnord skickar sedan tillbaka adresserna till Lantmäteriet. Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister (SPAR) där banker, försäkringsbolag och myndigheter hämtar information.

Information om SPAR Länk till annan webbplats.

Lägenhetsregistret

Uppgifter om Sveriges bostäder förs in i ett lägenhetsregister. Kommunen ajourhåller registret och samlar in uppgifter från dem som bygger i Upplands Väsby kommun.

Registret gör det enklare och billigare att ta fram hushålls- och bostadsstatistik som underlag för statlig och kommunal verksamhet inom bostadsbyggande, utvärdering av social välfärdspolitik och forskning.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren ansvarar för uppgiftsinlämning till lägenhetsregistret och är skyldig att senast en månad efter färdigställande lämna in uppgifter om nya lägenheter och ändringar i sitt befintliga lägenhetsbestånd till kommunen.

Färdigställda hus

Ett hus anses vara färdigställt när lägenheterna är inflyttade eller är klara för inflyttning. Detta gäller även för enbostadshus och småhus.

Lägenhetsnummer

Lägenhetsnummer behöver endast fastighetsägare till flerbostadshus ange. Detta görs efter en bestämd ordning. Detaljerad information om hur det ska göras finns på blanketten. Lägenhetsnummer ska reserveras för lokaler som man vet senare kan komma att byggas om till bostäder.

Om lägenheter försvinner

Om en lägenhet försvinner på grund av rivning, ändrad användning eller sammanslagning, ska det också rapporteras. Skicka ett mejl med förteckning över de lägenhetsnummer som ska avföras till kommunen.

 

Kontakta Geodataenheten

Läs om lägenhetsregistret hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats.

Rapportera förändringar

Du rapporterar förändringar enklast med hjälp av e-tjänsterna.

Du kan också ladda ned blanketter och skicka till följande adress:

Upplands Väsby kommun
Geodataenheten
Bygg- och miljökontoret
194 80 Upplands Väsby

Glöm inte att underteckna blanketterna.

Senast uppdaterad: 15 januari 2019