Fastighetsnära insamling av förpackningar

2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. Senast den 1 januari 2027 ska förpackningsavfall från alla hushåll sorteras och samlas in nära bostaden. Det gäller förpackningar av papper, plast, glas och metall.

I juni 2022 fattade regeringen beslut om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för insamling av hushållens förpackningar. Syftet med den nya lagen är att öka återvinningen av förpackningar och minska mängden förpackningar och förpackningsavfall.

Kommunen ska hämta förpackningar

Från och med den 1 januari 2024 har kommunen ansvar för att samla in pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar från hushållens avfall. Kommunen ska också informera om hur förpackningsavfall ska sorteras och om förebyggande åtgärder.

Senast den 1 januari 2027 ska kommunen ha infört fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från alla hushåll. Med fastighetsnära insamling menas att förpackningarna sorteras och samlas in nära bostaden. En bostadsrättsförening kan till exempel ha insamling av förpackningar i ett miljörum, som föreningen också bekostar.

Förpackningsavfall kommer fortfarande att kunna lämnas vid en återvinningsstation om det inte finns en ordnad fastighetsnära insamling nära bostaden. Från 2027 är fastighetsnära insamling av förpackningar obligatoriskt.

Måste man sortera ut sina förpackningar?

Ja, lagen kräver att förpackningar sorteras ut och samlas in. Dessa förpackningar ska sorteras ut och sedan samlas in av kommunen:

 • Papper och kartong
 • Plast
 • Metall
 • Färgat glas
 • Ofärgat glas
 • Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem
 • Trä
 • Övrigt förpackningsmaterial

Varför ska vi sortera förpackningar nära bostaden?

Cirka 30 procent av hushållens restavfall, det vill säga soppåsen, består av förpackningar som inte borde slängas där. Vi blir bättre på att sortera ut förpackningsavfall när vi kan slänga det nära bostaden. Med fastighetsnära insamling av förpackningar blir det lättare för dig och det minskar transporterna till återvinningsstationerna.

Genom att sortera förpackningar som sedan kan återvinnas bidrar vi alla till ett mer hållbart Sverige.

Här kan du läsa mer om den nya förordningen

Information hos Avfall Sverige om förpackningsinsamling Länk till annan webbplats.

Förordning om ändring i förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar Länk till annan webbplats.

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en fastighetsnära insamling av förpackningar. Med fastighetsnära insamling menas att fastighetsägaren ansvarar för att det finns återvinningskärl för förpackningar nära bostaden.

Vad gäller för flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling av förpackningar?

Från och med år 2024 är det kommunens upphandlade entreprenör/er som kommer att hämta förpackningsavfallet. Dessa förpackningstyper ska samlas in nära fastigheten:


 • Plastförpackningar
 • Pappersförpackningar
 • Färgade och ofärgade glasförpackningar
 • Metallförpackningar

För att det ska bli en sådan smidig övergång som möjligt behöver kommunen komma i kontakt med dig som är ansvarig för avfallshanteringen i ett flerbostadshus, en bostadsrättsförening eller samfällighet.

Rapportera gärna era uppgifter via länken nedan eller kontakta oss via e-post till kretslopp@upplandsvasby.se


Till enkät om avfallshantering i flerbostadshus och samfällighet Länk till annan webbplats.


Vad händer med vårt entreprenörsavtal och våra kostnader?

Många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har i dag avtal med en entreprenör som samlar in sorterat förpackningsavfall. Från och med 2024 tar kommunen över insamlingsansvaret. Det blir då bara kommunen eller kommunens upphandlade entreprenörer som får samla in förpackningsavfall. Befintliga avtal för hämtning av förpackningsavfall måste därför sägas upp.

Vi strävar efter en så smidig övergång som möjligt och kartlägger just nu hur förpackningsinsamlingen ser ut. Vi arbetar även med att fastställa vad som ska ingå i abonnemang för grundservice, tilläggstjänster och ersättningsnivåer.

Vad gäller för flerbostadshus som idag inte har fastighetsnära insamling av förpackningar?

Fastighetsägare, brf:er och samfälligheter som idag saknar insamling av förpackningar behöver börja planera och eventuellt avsätta ytor för det.

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som är ansvarig för avfallshanteringen i er fastighet, brf eller samfällighet. Hör av dig till oss via e-post till kretslopp@upplandsvasby.se.

 

I kommunens avfallshandbok finns information om vad som är viktigt att tänka på för en god avfallshantering. Handboken kan användas som stöd vid planering av den nya insamlingen.

Ladda ner Avfallshandboken Pdf, 4 MB.

Vad gör vi med returpappret?

Om ni har en fungerande lösning för tidningar och returpapper i ert miljörum idag så kan ni ha kvar den. Om behållaren tas bort, tänk då på ge de boende information om hur de ska återvinna sina tidningar. Tidningar ska inte läggas i behållaren för pappersförpackningar.


Från och med 2022 har det kommunägda bolaget Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, i uppdrag att hantera insamlingen av returpapper. För att utföra fastighetsnära insamling av returpapper från verksamhetsutövare och hushåll med gemensam avfallshämtning i kommunen krävs från och med 2022 auktorisation genom ett avtal med SÖRAB.

Information om returpapper hos SÖRAB Länk till annan webbplats.

Från och med 2027 måste alla hushåll enligt lag ha en fastighetsnära insamling av förpackningar. Fastighetsnära insamling betyder att du lämnar förpackningar sorterade för återvinning vid din bostad.

I dagsläget kartlägger vi hur insamlingen av förpackningsavfall vid enbostadshus kan lösas. En upphandling planeras under 2024. Mer information kommer att publiceras på vår webbsida och via nyhetsbrev.

Från och med 1 januari 2024 kommer insamlingen av förpackningar i kommunen att ske både via återvinningsstationer och via fastighetsnära insamling. Insamlingen sker från hushåll med gemensam avfallshämtning och från samlokaliserade verksamheter som har valt kommunen som insamlingsentreprenör.

Dynamiskt inköpssystem

Kommunen upphandlar nu ett så kallat dynamiskt inköpsystem (DIS) för att uppfylla skyldigheten att samla in och transportera bort det avfall som kommunen ansvarar för enligt förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.

Ett dynamiskt inköpssystem är en helt elektronisk metod för upphandling som sker i två steg.


I steg 1 sker ansökan och kvalificering. I steg 2 kan anbud lämnas på ett specifikt uppdrag. Vid behov kommer köparen att skicka ut anbudsinbjudan till steg 2 till samtliga som har kvalificerat sig i steg 1.


Mer information och upphandlingsunderlag Länk till annan webbplats.

Insamling från 1 januari 2027

I dagsläget kartlägger kommunen möjliga lösningar inför framtida insamling av förpackningsavfall. En upphandling förväntas kunna genomföras under 2024. Det dynamiska inköpssystemet kommer att upphöra att gälla senast 31 december 2026.

Senast uppdaterad: 29 juni 2023