Boendemiljö

Boendemiljön är viktig för din hälsa. Bor du i flerfamiljshus och upplever problem med din inomhusmiljö ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Problem med boendemiljö kan handla om fukt, mögel, drag, temperatur eller dålig luftkvalitet. Det kan också handla om dålig lukt, buller eller rök från grannars vedeldning.

Information om buller och luftkvalitet

Vart kan jag vända mig?

Om du har problem med inomhusmiljön i din bostad ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller styrelsen i din bostadsrättsförening. Denne ska få en rimlig chans att utreda och åtgärda problemet. Om du inte får hjälp med ditt ärende kan du fylla i en klagomålsanmälan till bygg- och miljökontoret. När anmälan har inkommit till bygg- och miljökontoret registreras den och tilldelas sedan en handläggare.

Senast uppdaterad: 17 november 2020