Markanvisningar

För att utveckla kommunens mark för ny bebyggelse på bästa sätt fördelas marken till byggherrar genom markanvisning. Varje markanvisning som görs ska bidra till en långsiktigt hållbar och attraktiv kommun.

För närvarande har kommunen inga pågående markanvisningar.

Policy för markanvisning Pdf, 146 kB. (Pdf, 146 kB)

Riktlinjer för markanvisningar och marköverlåtelseavtal Pdf, 181 kB. (Pdf, 181 kB)

Senast uppdaterad: 17 mars 2021