Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete

Alla har ett ansvar för att minska riskerna för att bränder uppstår och ett ansvar för att känna till vad man ska göra om det börjar brinna.

Om du äger en byggnad och bedriver verksamhet där, är du också ansvarig för att ha ett förebyggande och systematiskt brandskyddsarbete under byggnadens hela användningstid. Det innebär att du organiserat och regelbundet planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp arbetet kring brandskydd.

Verksamheter har skyldigheter gällande brandskyddsarbete

Verksamheter, stora som små, är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Arbetet ska dokumenteras. Kraven på hur omfattande arbetet ska vara varierar, beroende på bland annat verksamhetens storlek och risker.

Information om systematiskt brandskyddsarbete på brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023