Sotning

Brandkåren Attunda verkar som tillsynsmyndighet för sotarna och gör årlig revision av sotningsverksamheten. Upphandlad sotare i Upplands Väsby kommun är Attunda Sot och Vent AB.

Brandkåren Attunda fast­ställer taxa för sotning och brandskyddskontroll samt tidsfrister för sotning.

Aktuell taxa för sotning på Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Har du frågor och funderingar om sotning, aktuell sotnings­taxa och brand­skydds­kontroll, hur tjänsten har utförts eller reklamationer kontaktar du Upplands Väsbys sotnings­entreprenör Attunda Sot och Vent AB.

 

Information om sotning på Attunda Sot och Vents webbplats Länk till annan webbplats.

 

Har du övriga frågor om sotning kan du kontakta Brandkåren Attunda.

Kontaktuppgifter och information om sotning på Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2023