Fyrverkerier

Fyrverkerier förknippas med festligheter. Tänk på att du som ansvarar för fyrverkerierna har ett stort ansvar. Tänk även på att övriga personer ska hålla säkerhetsavstånd. Ta även hänsyn till djuren.

Användning av fyrverkerier

Att hantera fyrverkerier är förknippat med risker. Detta gäller både när man avfyrar ett fyrverkeri och när man hanterar dessa genom förvaring, transport och försäljning.

Enligt de lokala föreskrifterna för Upplands Väsby kommun
gäller följande:

Användning av fyrverkerier tillåts bara på påskafton kl. 18.00-22.00, valborgsmässoafton kl. 20.00-22.00 och nyårsafton/nyårsdag klockan 23.00–01.00. Under övriga tider på året krävs tillstånd från polismyndigheten.

Det är dock alltid förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från:

  • Löwenströmska sjukhuset
  • Särskilda boendeformer, äldreboenden och
    LSS-boenden
  • Upplands Väsby Veterinärmottagning, Vilundavägen 30
  • Väsby Centrums innetorg.

Föreskriften gäller endast offentlig plats och därmed jämställd plats.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Smällare är förbjudna i Sverige. För att få sälja och förvara fyrverkerier krävs ett tillstånd, vilket lämnas ut av Brandkåren Attunda för den kommun där verksamheten ska bedrivas. För tomtebloss, partypoppers, isfacklor och liknande behövs inget tillstånd.

Från och med 1 juni 2019 krävs både tillstånd från kommunen samt särskild utbildning för användandet av raketer med styrpinne. Kravet gäller även raketer som är inköpta före lagändringen. Övriga typer av fyrverkerier påverkas inte av den ändrade bestämmelsen.

Information om försäljning och råd för säkert fyrverkerier på Brandkåren Attundas webbplats Länk till annan webbplats.

Information om tillstånd för fyrverkerier på polisens webbplats Länk till annan webbplats.

För att använda raketer och svävande lyktor gäller olika regler beroende på hur långt bort från en flygplats man befinner sig. För områden som ligger 10 kilometer eller närmare flygplatsen krävs tillstånd. Detta gäller för de nordligaste delarna av kommunen, Hagängen och Löwenströmska. Det krävs tillstånd för att få:

  • skjuta upp raketer som väger mer än 500 gram
  • släppa upp fler än 50 svävande lyktor på en gång
  • släpp upp en eller flera stora svävande lyktor (höjd på 100 centimeter eller mer).

Information om krav på raketer, latexballonger och svävande lyktor på Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 19 juni 2023