Lantbruk

Enligt kommunens lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs det särskilt tillstånd för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm samt pälsdjur och fjäderfä inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser. Du kan även behöva ha tillstånd enligt djurskyddslagen.

Du ansöker om tillstånd hos bygg- och miljönämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, orm samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Till pälsdjur som inte är sällskapsdjur räknas mink, räv och liknande.

Väsbykartan kan du se vilka områden som är detaljplanelagda.

En komplett ansökan med bilagor ger en kortare handläggningstid. Skicka därför in detta tillsammans med din ansökan:

  •  skiss/situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Exempel hönshus rasgård eller stallbyggnad med hagar.
  •  skiss/situationsplan över den aktuella fastigheten och de närliggande fastigheterna upp till ca 100 m avstånd

Ansök genom att ladda ner en blankett eller direkt via vår e-tjänst

Ansvar

Länsstyrelsen ansvarar för att kontrollera att våra tamdjur mår bra och att djurskyddslagen följs. Om du har frågor kring djurhållning och djurhälsa är det dit du ska vända dig. Tillstånd enligt djurskyddslagen ansöker du om hos länsstyrelsen.

Bygg- och miljökontoret ansvarar för att kontrollera lantbrukens miljöpåverkan. Det kan till exempel handla om gödselhantering, förvaring av kemiska produkter och spridning av bekämpningsmedel. Kontakta bygg- och miljökontoret via kommunens kontaktcenter Väsby Direkt vid frågor.

Information om djurhållning på Länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Information om lantbruk och landsbygd på Länsstyrelsen Stockholms webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 20 april 2021