Fjärrvärme

Fjärrvärme är en metod för produktion och distribution av värme. Fjärrvärmen och fjärrkylan vi har i Upplands Väsby kommer från Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Fortum Sverige AB och Stockholms Stadshus AB.

Fjärrvärme i Upplands Väsby

Det mesta av den fjärrvärme som används i vår kommun kommer från Bristaverket i Sigtuna. Verket ingår i Stockholm Exergis nordvästra fjärrvärmenät.

I Upplands Väsby finns Vilundaverket vilket är en reservanläggning som främst används när det behövs extra värme i fjärrvärmenäten, alltså under mycket kalla vinterdagar. På Vilundaverket finns även en fjärrkyleanläggning som försörjer vissa delar av kommunen med fjärrkyla.

Det är fjärrvärmen som gör det varmt och skönt inomhus, och som ger varmvatten i duschen och i kranen.

Fjärrvärme och Stockholm Exergi

Fjärrvärme skapas främst från biobränsle och utsorterat brännbart avfall. Även kol, olja och naturgas kan användas. Stockholm Exergi använder idag cirka 90 procent förnybara eller återvunna bränslen i sin produktion. Målet är att 100 procent av energin ska komma från förnybara bränslen eller återvunnen energi senast år 2030.

Kontakt

För information, felanmälan eller rådgivning kontakta Stockholm Exergis kundservice på telefon 020-31 31 51.

Information om fjärrvärme på Stockholm Exergis webbplatslänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 25 maj 2021