Rådgivning och tips

Det finns mycket du kan göra för att minska din energianvändning och miljöpåverkan. Få stöd av kommunens energirådgivare eller se om ditt hem passar för solceller eller solfångare.

För att motverka klimatförändringar och skapa ett hållbart samhälle behöver vi alla arbeta med energi- och klimatfrågor. Men det kan vara svårt att veta vad som är den mest energieffektiva och billigaste åtgärden. Därför erbjuder kommunen gratis energirådgivning.

Logo energi- och klimatrådgivningen

Alla väsbybor, föreningar samt små och medelstora företag har rätt att få gratis och opartisk energirådgivning. Du får då råd om hur du kan minska din energikostnad och miljöpåverkan, samt vilka tekniska lösningar du kan välja mellan.

Kontakta oss

Ring eller skicka e-post till oss för att tala med en energirådgivare. Vi svarar på frågor och ger råd via telefon och e-post under vardagar 9.00–12.00 och 13.00–16.00.

Telefon: 08-29 11 29
E-post: info@energiradgivningen.se

Vi besöker dig

Vi erbjuder även ett kostnadsfritt energirådgivningsbesök på plats hos små och medelstora företag och föreningar (exempelvis bostadsrättsföreningar).

Exempel på frågor som du kan diskutera med energirådgivaren är:

  • olika energikällor
  • isolering
  • bidrag
  • energieffektiviseringar och energibesparingar
  • elräkning
  • transport.

Förbered dig gärna genom att ta reda på hur mycket energi du idag använder på ett år. Det ser du på din faktura, eller så kan du kontakta företaget som levererar din energi.

Information om energirådgivning på Energi- och klimatrådgivningens webbplatslänk till annan webbplats

Med hjälp av Solkartan kan du se hur mycket solenergi som når ditt tak. Solkartan är framtagen av Energi- & klimatrådgivningen som erbjuder opartisk och kostnadsfri service i 27 kommuner i Stockholmsregionen.

Sök efter ditt hus och klicka på taket så får du fram hur stor potentialen för solel respektive solvärme är. Solinstrålning på taken delas in i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått. Rött anger de högsta värdena och blått de lägsta värdena. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

Solkarta för Stockholmsregionenlänk till annan webbplats

Titta på en kort film om hur Solkartan fungerarlänk till annan webbplats

En förenklad version av Solkartan finns att hitta i Väsbykartan. Där kan du snabbt se vilken mängd solinstrålning som faller på taket. Solinstrålningen visas med färger där blått är låg, gult medel och rött hög potential. Du tänder solkartan under rubriken Miljö och återvinning.

Väsbykartan

Energimyndigheten driver Solelportalen, en webbportal med samlad information om solel. Där hittar du saklig och oberoende information om solcellsanläggningar, från planeringsfasen inför en installation till avveckling av en anläggning.

Solelportalen – vägledning om solcellerlänk till annan webbplats

 

Titta på en serie korta filmer: Solceller - Varför inte?länk till annan webbplats

Solceller - Varför inte? är framtagna av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Innehållet i filmerna är baserat på en studie och tar upp några av de hinder som människor upplever inför att skaffa solceller.

Senast uppdaterad: 15 april 2021