Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

Under beläggningssäsongen 2023 kommer Breddenvägen från Bendanrondellen ner till kommungränsen och Bergskällavägen samt en gång-och cykelbana utmed Breddenvägen att få ny asfalt.

Kartbild

Under beläggningssäsongen 2023 kommer gång- och cykelbanan mellan Björnbärsvägen och Grimstavägen samt mellan Björnbärsvägen mot Lövmovägen att få ny asfalt.

Kartbild

 För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Under beläggningssäsongen 2023 kommer Gamla vägen (mellan Ålgränd och Stora vägen) samt Stora vägen (från Nordanvägen till nr 49)  samt gång- och cykelbanan ut med Nordanvägen och den mellan Sutargränd och Rudgränd får ny asfalt.

Kartbild

Även Stora vägen nordöst om Skråpgränd får ny asfalt.

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Under beläggningssäsongen 2023 kommer Galoppgatan att få ny asfalt. Både infartsvägen från Smedbyvägen och Galoppgatan utmed husen berörs.

Ut med husen kommer befintlig kantsten att rivas och gångbanan kommer utformas som på Travgatan, det vill säga med ett motveck av asfalt som gångbana, avgränsat med ett vitmålat streck.

Kartbild

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Även lösa markstenar och annat material som ligger mot asfalten måste tas bort.

Under beläggningssäsongen 2023 kommer Väsbyvägen, Holmvägen, Björkstigen och gång-och cykelbanan norr om Väsbyvägen att få ny asfalt.

Kartbild

 För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Planerade

Avslutade

Ljungvägen och gång- och cykelbanan väster om Ljungvägen får ny asfalt.

Under vecka 33 kommer den nya asfalten att läggas på Ljungvägen

På gång- och cykelbanan intill Ljungvägen återstår vissa förarbeten och den nya asfalten är planerad att läggas under vecka 34.

Kartbild över Ljungvägen

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Under vecka 33 läggs den nya asfalten på Vitmåravägen nr 66 – 80.

Kartbild över Vitmåravägen

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Under vecka 33 kommer vår entreprenör justera underlaget på gatan inför asfaltering under vecka 34.

Kartbild över Ljungvägen

Under beläggningssäsongen 2023 kommer Slånbärsvägen att få ny asfalt.

Kartbild över Slånbärsvägen

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Under beläggningssäsongen 2023 kommer infarten till Lövmovägen att få ny asfalt.

Kartbild

Under beläggningssäsongen 2023 kommer gång- och cykelbanan mellan Tjärvägen och Svedjevägen att få ny asfalt.

Kartbild

För att vi ska kunna utföra arbetet på hela gatans och trottoarens samt gång- och cykelbanans bredd måste du som fastighetsägare se till att din häck eller annan växtlighet inte hänger ut över fastighetsgränsen.

Är du osäker på var din fastighetsgräns går är ett bra riktmärke att du behöver klippa all växtlighet som är över asfaltens kant. Även träd, då lastbilar och andra maskiner behöver kunna komma åt ända in till asfaltskanten. Där det är möjligt även upp till 25 cm till utanför asfaltens kant för att vi ska kunna lägga en stödremsa av grus.

Under beläggningssäsongen 2023 får gång- och cykelbana öst om Vintervägen, mot busshållplats Nordanvägen ny asfalt.

Kartbild
Senast uppdaterad: 9 april 2024