Beläggning

Här hittar du planerade och pågående beläggningsarbeten i kommunen.

Pågående

Planerade

 På grund av problem med avrinningen av dagvatten på Jordbrukargatan, planerades att Jordbrukargatan skulle fräsas och beläggas med ny asfalt under hösten 2021. Men det har skett en ändring i planen som innebär att vi först vill säkerställa att det blir ett fullgott resultat och därför kommer en provsträcka i höjd med Jordbrukargatan 7 att utföras nu i november 2021. Vilken sedan kommer utvärderas om resultatet blir bra eller om vi behöver justera utförandet till nästa år då hela sträckan, från Gårdstunet till Odlarstråket, kommer utföras.

Kartbild över Jordbrukargatan som får ny asfalt

Gång- och cykelbanorna öster om Norrsundagränd och Vassundagränd ska få ny asfalt. Under hösten 2021 pågick förarbeten för detta, sedan pausas arbetet över vintermånaderna för att sedan återupptas igen under våren 2022 när asfaltssäsongen startar upp igen.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbanor i Brunnby-vik väster om Huddungegränd och mot Skultunagränd får ny asfalt.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Under beläggningssäsongen 2022 kommer Lidvägen få ny asfalt.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Under beläggningssäsongen 2022 kommer Emmylundsvägen och Risbylevägen få ny asfalt.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Gång- och cykelbanor i Smedby i höjd med Ryttargtan och Sadelgatan får under beläggningssäsongen 2022 ny asfalt.

Kartbild över gång- och cykelvägen vid Vassundagränd som får ny asfalt

Avslutade

Senast uppdaterad: 17 maj 2022