Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Pågående

Nya blå spotlights har monterats på bron över E4an, efter bländningsproblem har de spotlights som är riktade öster ut tillfälligt släckts ner, de ska flyttas och vändas åt andra hållet. Dessutom är fler spotlights beställda för att få ett jämnare blått sken över hela bron.

Den blå belysningen uppdateras helt eftersom delar av den blå belysningen på bron över E4an i höjd med trafikplats glädjen har under åren stulits, därför kommer hela den blåa belysningen att ersättas med ny blå belysning i form av att spotlights med blått sken som monteras utanpå bron.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Under 2022 kommer flera gator och gång- och cykelbanor i Vatthagen och Odenslunda få nya armaturer och vissa sträckor får även nya stolpar. De nya armaturerna som monteras är LED-armaturer.

På dessa sträckor kommer arbetet att utföras under sommaren med start vecka 25:

 • Eddavägen
 • Idunvägen
 • Sköldvägen

Sträckor som där arbetet kommer utföras efter sommaren och i höst är:

 • Hästhagsvägen
 • Sundsborgsvägen
 • Fruängsvägen
 • Örvägen
 • Singelvägen
 • Åsbacksvägen
 • Bergstigsvägen
 • Movägen
 • Tolanvägen
 • Torsvägen
 • Sagovägen
 • Ymervägen
 • Fritjofs väg – här kommer 5 stolpar att flyttas till motstående sida av gatan så att de inte står på samma sida som husen är
 • Ingeborgs väg
 • Heimdalsvägen
 • Odenvägen
 • Gång- och cykelbana mellan Odenvägen och Sandavägen
 • Utgårdavägen
 • Valhallavägen mellan Bredablicksvägen och Odenvägen
 • Egilsvägen
 • Ynglingavägen
Kartbild över sträckan som får ny belysning

Under 2022 kommer dessa gator och gång- och cykelbanor i Fresta få nya armaturer och vissa sträckor får även nya stolpar. De nya armaturerna som monteras är LED-armaturer.

På dessa sträckor kommer stolpar bytas och nya armaturer att monteras, detta kommer utföras under sommaren med start vecka 25:

 • Gång- och cykelbana genom Frestadalen från Vallentunavägen till Frestaby
 • Emmylundsvägen
 • Risbylevägen

På denna sträcka ska nya armaturer monteras, vilket kommer utföras i höst:

 • Frestavägen – delen norr om Älvhagsvägen
Kartbild över sträckan som får ny belysning

Hagvägen får ny gatubelyning, stolpar och armaturer byts ut till nytt. Armaturerna som kommer monteras är LED-armaturer. Arbetet är planerat till veckorna 29-30.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Gång- och cykelbanan norr om Truckvägen får ny belysning då stolpar och armaturer byts ut. Arbetet är planerat till vecka 32.

Armaturerna som sätts upp är LED-armaturer.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Planerade

På Pukslagargatan och på gång- och cykelbanan efter Pukslagargatan mot Ladbrovägen samt på parkeringen där kommer belysningen att rustas upp. Dels byt befintliga armaturer ut till nya LED-armaturer, 3 stolpar byts ut och en helt ny stolpe anläggs.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Vid stationsområdet på östra sidan kommer ny belysning att monteras. På Love Almqvists torg kommer dekorationsbelysining att monteras som lyser upp torgytan och på Väsbyvägen och Industrivägen ska nya LED-armaturer monteras. I en del två av detta kommer även ytan utanför stationsingången att förses med nya LED-armaturer.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Avslutade

Senast uppdaterad: 17 juni 2022