Belysning

Här hittar du planerade och pågående belysningsarbeten i kommunen.

Pågående

Arbetet med att ersätta det blå lyset på brons utsida pågår, lika så arbetet med att få igång det vita ljuset i brons handledare på insidan av räcket.

Den blå belysningen uppdateras helt eftersom delar av den blå belysningen på bron över E4an i höjd med trafikplats glädjen har under åren stulits, därför kommer hela den blåa belysningen att ersättas med ny blå belysning i form av att spotlights med blått sken som monteras utanpå bron.

Kartbild över sträckan som får ny belysning

Planerade

Avslutade

Senast uppdaterad: 21 april 2022