Betyg och bedömning

Det är läraren som ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Detta arbete ska ske på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Varje bedömning som görs ska hänga samman med undervisningen.

Lärarens bedömningar ska:

  • kartlägga och värdera elevernas kunskaper
  • ge återkoppling för lärande
  • göra praktiska kunskaper synliga
  • utvärdera undervisningen.

Om du vill ha en kopia på ditt slutbetyg ska du i första hand kontakta den skola du gått på. Gäller det betyg från Komvux (Vuxenutbildningen) ska du kontakta dem genom kommunens kontaktcenter Väsby Direkt. 

Skriv ut och ladda ner blanketter i självservicelänk till annan webbplats

Uppgifter som du behöver ge arkivet

De uppgifter som arkivet behöver för att kunna hitta ditt betyg är:

  • personnummer*
  • ditt namn*
  • skolans namn*
  • klass
  • vilket år du slutade skolan.

* obligatoriska uppgifter

Senast uppdaterad: 25 september 2019
Förskola och skola