Betyg och bedömning

Det är läraren som ska följa och bedöma elevernas kunskapsutveckling. Detta arbete ska ske på ett medvetet och pedagogiskt sätt. Varje bedömning som görs ska hänga samman med undervisningen.

Lärarens bedömningar ska:

  • kartlägga och värdera elevernas kunskaper
  • ge återkoppling för lärande
  • göra praktiska kunskaper synliga
  • utvärdera undervisningen.

Om du vill ha en kopia på ditt betyg från gymnasiet, grundskolan eller Vuxenutbildningen kan du göra en beställning via e-tjänst. Tryck på gröna knappen nedan för att gå vidare med din beställning.

Senast uppdaterad: 2 december 2022