Byta skola eller program

Om du vill byta skola eller program under din gymnasietid ska du vända dig till den skola du vill söka till. Tänk på att byta så tidigt som möjligt. Då är det större chans att dina studier fungerar bra i praktiken.

Ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare

Du ska alltid kontakta din studie- och yrkesvägledare om du funderar på att byta skola eller program. Det ska du göra oavsett när du önskar byta program under terminen. Det gäller både för utbildning på kommunala och fristående gymnasieskolor.

Byt så tidigt som möjligt

Ju längre tiden går desto svårare blir det att byta så att studierna fungerar i praktiken. Har du funderingar om detta kan du prata med din studie- och yrkesvägledare.

Senast uppdaterad: 5 januari 2022