Kommunens aktivitetsansvar (KAA)

Du som är under 20 år och inte är inskriven i gymnasieskolan eller inte har gymnasieexamen omfattas av kommunens aktivitetsansvar, KAA.

Enligt skollagen ska hemkommunen känna till vad ungdomar mellan 16 och 20 år har för sysselsättning om de inte går i gymnasiet eller nyligen har avslutat gymnasiet utan fullständiga betyg. Upplands Väsby kommun har ett ansvar att söka upp och erbjuda dig stöd. Tillsammans gör vi en plan utifrån dina förutsättningar och behov.

Du som förälder kan berätta för din ungdom att vi finns och ta kontakt direkt med oss för att veta vad vi kan erbjuda.

Det här kan vi erbjuda:

KAA-teamets mål är att stärka och motivera ungdomar till att återgå till studier inom olika skolformer. Det är du som bestämmer vilket stöd du behöver och du kan komma till oss så länge behovet finns. Om du går i skolan men funderar på att hoppa av är du också välkommen att kontakta oss. Vi samarbetar med andra, både inom kommunen och utanför kommunen.

Vem omfattas av aktivitetsansvaret?

Aktivitetsansvaret omfattar dig som

  • inte har fyllt 20 år
  • bor i Upplands Väsby kommun
  • inte går i gymnasieskolan, anpassad gymnasieskola eller motsvarande utbildning
  • inte har en gymnasieexamen, ett anpassad gymnasieskolebevis eller fullföljd motsvarande utbildning med godkänt resultat.

Uppdraget regleras i skollagen

Det kommunala aktivitetsansvaret är ett uppdrag som regleras i skollagen 29 kap, 9§.

Om kommunernas aktivitetsansvar på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda just dig? Kontakta oss via mejl eller telefon.

E-post: Kaa@upplandsvasby.se
Telefon: 08-509 017 24

Telefontider: tisdag, onsdag, torsdag kl.8.00-9.00 och kl.16.00-17.00


Adress: Anton Tamms väg, 1, entréplan
194 24 Upplands Väsby

Du kan också fylla i formuläret:

Ange sysselsättning: * (obligatorisk)
Ange sysselsättning:Information till gymnasieskolor med elever från Upplands Väsby kommun

Enligt skollagen ska gymnasieskolan anmäla hög frånvaro eller avbrott i studierna till elevens hemkommun.

Enligt skollagen, 15 kap 15 §, ska en gymnasieskola anmäla hög frånvaro utan giltigt skäl till elevens hemkommun. Skolan gör anmälan till KAA, Upplands Väsby kommun med blanketten länk till blankett PDF redigerbart. Ifylld blankett kan skickas via e-post eller vanlig post.

Blankett för anmälan om hög frånvaro Pdf, 164 kB.

Enligt skollagen 15 kap 15 § ska en gymnasieskola anmäla avbrott i gymnasiestudier till elevens hemkommun. Skolan gör anmälan till KAA, Upplands Väsby kommun med blanketten länk till blankett PDF redigerbart. Ifylld blankett kan skickas via e-post eller vanlig post.


Blankett för anmälan om studieavbrott till hemkommunen Pdf, 2 MB.

Senast uppdaterad: 6 juli 2023