Ekonomi, studiebidrag

När du läser på gymnasiet får du studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Det kan du få till och med vårterminen det år du fyller 20. Går du en lärlingsutbildning kan du även ansöka om lärlingsbidrag.

Om du vill fortsätta att studera med pengar från CSN efter vårterminen det år du fyller 20, måste du själv söka studiemedel. Studiemedel består av bidrag och lån, men du kan ansöka om att endast få bidrag.

Hur ansöker jag om fortsatta studiemedel?

Du söker studiemedel på CSN:s webbplats. Tänk på att söka i tid, eftersom du bara kan få studiemedel för fyra veckor bakåt i tiden.

Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats Länk till annan webbplats.

När har jag rätt att få reseersättning?

Elever som bor mer än sex kilometer från skolan har rätt till reseersättning i form av ett terminskort från SL. Det är skolan som köper SL-kortet till eleven.

Senast uppdaterad: 21 april 2023